SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม
ก.พ. 18th, 2016 by sirinun

สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม

สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม

หนังสือเล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก สีสันอันหลากหลายของไหมพรม และความงามตามธรรมชาติของดอกไม้ ผู้เขียนจึงได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยไหมพรม โดยใช้เทคนิคการประดิษฐ์ไหมพรมหลากหลายรูปแบบทั้งการพันเส้นไหมพรม และการทำปอมปอมจากไหม เพื่อเลียนแบบธรรมชาติอันสวยงามของดอกไม้  ผู้อ่านจะได้รับทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงด้วยภาพประกอบสีและคำอธิบายอย่างละเอียด ทำให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น หมวดหมู่ TT890 ศ855ส 2557

รายการอ้างอิง

เศรษฐพงศ์ อัปมะเย. (2557). สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.

View (50)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa