SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
งานพิมพ์สันและประทับตราหนังสือ
มิ.ย. 25th, 2019 by pisit

หนังสือที่ผ่านการวิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดแล้ว จะถูกนำมาติดสันและประทับตราในตัวเล่ม ซึ่งเป็นกระบวนการในการเตรียมหนังสือเพื่อออกให้บริการ

ในการพิมพ์สันเพื่อติดหมวดหมู่ของหนังสือ มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ WMS โดยเข้าที่ URL https://hcu.share.worldcat.org/wms เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ

2. เลือกโมดูล Metadata และไปที่ Record Manager – Scope เลือก My Library Holding  และ นำเลข Barcode ของหนังสือที่งานวิเคราะห์ฯ ออกให้กับหนังสือเล่มนั้นๆ มาค้นหา และเลือกหนังสือที่ต้องการพิมพ์สันคลิกที่ชื่อเรื่องหนังสือ Read the rest of this entry »

View (871)

การพิมพ์สันหนังสือในระบบ WMS
ก.ค. 5th, 2018 by yuphin

ในระบบห้องสมุด WorldShare Management Services หรือ WMS มีฟังก์ชั่น ในการพิมพ์สันหนังสือได้ โดยใช้คำสั่ง Label and Export List สำหรับการพิมพ์สันหนังสือ หรือเลขเรียกหนังสือที่บรรณารักษ์กำหนดไว้สำหรับหนังสือเล่มนั้นๆ ตามขั้นตอนดังนี้

  1. นำหนังสือที่ต้องการพิมพ์สันมาสืบค้นจากระบบ WMS โดยเลือกค้นจากเลข OCLC Number ดังตัวอย่างจะพบหนังสือชื่อเรื่อง “เรื่องไม่เคยเล่าในวังต้องห้าม”

10.

Read the rest of this entry »

View (113)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa