SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
หายป่วย 360 ํ ตั้งแต่หัวจรดเท้า
มิ.ย. 2nd, 2016 by sirinun

หายป่วย 360 ํ ตั้งแต่หัวจรดเท้า

หายป่วย 360 ํ ตั้งแต่หัวจรดเท้า

คนเราสามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ ด้วยเคล็ดลับการป้องกัน สังเกตอาการ การรักษาโรคตั้งแต่หัวจรดเท้า รวมทั้งวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแม้จะป่วยอยู่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีทั้งป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูทุกส่วนของร่างกายให้แข็งแรงตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสมุนไพร ผัก ผลไม้ ที่หาได้ง่ายๆ ในก้นครัว ผู้อ่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องโภชนาการบำบัด ด้วยตัวเองและสามารถต่อยอดไปสู่การนำอาหารและพืชสมุนไพรต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมาใช้แทนยาได้ในอนาคต หมวดหมู่ QV766 อ663ห 2558

รายการอ้างอิง

อารีรัตน์ งามขำ. (2558). หายป่วย 360 ํ ตั้งแต่หัวจรดเท้า.  กรุงเทพฯ : อินส์พัล.

View (8)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa