SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
โรคภัย+ไม่เจ็บ
ก.ค. 13th, 2016 by sirinun

โรคภัย + ไม่เจ็บ

โรคภัย + ไม่เจ็บ

หนังสือ “โรคภัย+ไม่เจ็บ” จะช่วยทำให้ผู้อ่านได้รู้เท่าทัน 7 โรคฮิต ด้วยหนังสือการ์ตูนแพทย์ที่เข้าใจง่ายๆ ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคอ้วน โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคออฟฟิศซินโดรม โรคไมเกรน และโรคไข้เลือดออก โดยหมอหมึกดุ๋ย ผู้เขียนการ์ตูนเรื่องนี้ ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร ภาษาที่เขียนเข้าใจง่ายๆ มีการ์ตูนประกอบในเรื่องด้วยน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง  หมวดหมู่ WB100 ห177ร 2559

รายการอ้างอิง

หมอหมึกดุ๋ย. (2559). โรคภัย+ไม่เจ็บ. กรุงเทพฯ : Her Publishing.

View (20)

สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง
มิ.ย. 22nd, 2016 by sirinun

สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง

สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง

สุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนปรารถนา แต่ทุกคนก็ไม่อาจปฏิเสธความเจ็บป่วยไปได้ เมื่อมีอาการผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น ก็ต้องบอกได้ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไร มีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย การวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่ควรรู้จักในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว หมวดหมู่ WB141อ251ส 2559

รายการอ้างอิง

อภิชัย ชัยดรุณ และประไพ ชัยดรุณ. (2559). สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

View (14)

หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน
มี.ค. 25th, 2016 by sirinun

หมอในบ้าน รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน

หมอในบ้าน รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน

คนเราเมื่อไม่สบายก็ต้องคิดถึงหมอเป็นอับดับแรก แต่ปัจจุบันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่ง่ายนักด้วยข้อจำกัดของรูปแบบบริการ ค่าใช้จ่าย ความเร่งรีบในปัจจุบันและสิทธิ์ใน การรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจปัญหาทางด้านสุขภาพต้องการหาความรู้เรื่องโรคและอาการของโรคเพิ่มขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์   หนังสือเล่มนี้ได้สรุปประเด็นปัญหาสุขภาพที่พบในชีวิตประจำวัน อธิบายถึงสาเหตุอาการ และการรักษา ให้เข้าใจและดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี หมวดหมู่ WB330 ส253ห 2558

รายการอ้างอิง

สมนึก (เฉง)  นิลบุหงา. (2558). หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

View (14)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa