SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Google form สร้างแบบสอบถามออนไลน์ (เบื้องต้น)
มี.ค. 15th, 2018 by chanunchida

วิธีใช้ Google form สร้างแบบสอบถามออนไลน์

Google Form ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มนั้นจะต้องมีบัญชีของ Gmail หรือ Account ของ Google เสียก่อน Google Form สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ และการทำแบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น

เริ่มต้นใช้งาน Google form (เบื้องต้น) Read the rest of this entry »

View (916)

มาสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ง่ายๆ กันค่ะ
มิ.ย. 29th, 2017 by kamolchanok

ปัจจุบันในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีการสำรวจข้อมูลขึ้นมากมาย ซึ่งต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก และเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร ถ้าเรารู้จักวิธีการประหยัดกระดาษ โดยการใช้ แบบสำรวจข้อมูล ออนไลน์ กันมากขึ้น ก็จะช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อีกเยอะค่ะ

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือ แบบสำรวจออนไลน์ ง่ายๆ นี้เราจะใช้ ประโยชน์จาก Google form ซึ่งใช้งานง่ายกว่าที่เราคิด เพียงท่านมี Gmail ท่านก็สามารถ ทำ Google form ได้แล้ว

มีขั้นตอนการทำดังนี้ Read the rest of this entry »

View (263)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa