SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
มิ.ย. 11th, 2018 by pacharamon

  โครงการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเราชาว ศบส.

สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดโครงการ “กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 2.6 บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรมและคุณภาพอย่างยั่งยืน (Life Long Quality) โดยรวมถึง การมีสุขภาพที่ดี (Life Long Health Quality) ซึ่งมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2560
Read the rest of this entry »

View (64)

ผลการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนต่อความโค้ง และช่วงการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ในนักศึกษาหญิงระดับมหาวิทยาลัย
ก.ย. 12th, 2016 by rungtiwa

ผลการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนต่อความโค้ง และช่วงการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ในนักศึกษาหญิงระดับมหาวิทยาลัย

Effects of Ruesi-Dudton Exercise on Thoracolumbar Curvature and Range of Motion in Female University Students

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลระยะสั้นและระยะยาวของการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อการเคลื่อนไหวของลำตัวและมุมโค้งของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวในนักศึกษามหาวิทยาลัย เพศหญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ อายุ 18 – 25 ปี จำนวน 40 ราย อาสาสมัครได้รับการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 ราย โดยการสุ่ม อาสาสมัครกลุ่มออกกำลังกายได้รับการฝึกออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนเป็นเวลา 30 นาที/วัน จำนวน 3 วัน/สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนระหว่างการเข้าร่วมการวิจัย อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มได้รับการวัดมุมโค้งของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวและการเคลื่อนไหวของลำตัว 3 ครั้ง คือ ก่อนการวิจัย และหลังการเข้าร่วมการวิจัยในสัปดาห์ที่ 1 และ 6 ผลการศึกษา พบว่า ในสัปดาห์ที่ 1 อาสาสมัครกลุ่มทดลองสามารถแอ่นลำตัวได้มากกว่า และในสัปดาห์ที่ 6 อาสาสมัครมีมุมความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนอกน้อยกว่า และสามารถแอ่น ก้ม และเอียงลำตัวได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อมุมโค้งของกระดูกสันหลังและการเคลื่อนไหวของลำตัวในนักศึกษามหาวิทยาลัยเพศหญิงซึ่งเป็นกลุ่มที่มักมีการเคลื่อนไหวน้อยและกิจกรรมส่วนใหญ่ในท่านั่งงอตัวเป็นเวลานาน Read the rest of this entry »

View (21)

10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต (Issho futoranai karada ni naru)
ก.ค. 9th, 2016 by sirinun

10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต

10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต

“ใครๆ ก็อยากหุ่นดีแบบไม่ต้องเครียด แต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้” คงไม่ดีแน่ถ้ารูปร่างไม่อ้วนจนเกินควร ไม่ได้สัดส่วนน้ำหนักมากเกินไปจนทำให้เกิดโรคภัยต่อร่างกายได้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับให้ผู้อ่านที่สนใจในการลดความอ้วน หันมาดูแลรูปร่างได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอดอาหารจนเกินไป แต่ให้รู้จักกินให้เป็น และพักผ่อนให้เพียงพอ โดยการผ่อนคลายให้ร่างกายและจิตใจด้วยการดีท็อกซ์อย่างถูกวิธี และค่อยๆ สร้างความเคยชินให้ตัวเองโดยไม่หักโหมจนเกินไป หมวดหมู่ WD212 อ913ส 2558

รายการอ้างอิง

เอรินะ, อาเบะ. (2558). 10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต. แปลจาก Issho futoranai karada ni naru. แปลโดย  เมธินี นุชนาคา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์.

View (13)

เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ
มิ.ย. 1st, 2016 by sirinun

เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ

เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ

การเดินมีความสำคัญต่อสุขภาพ ปัจจุบันการเดินนั้นเป็นที่นิยมกันมากเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเป็นการเคลื่อนไหวหลักของคนเราในการย้ายตนเองจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และเป็นวิธีออกกำลังกายที่ง่าย และไม่สิ้นเปลือง หนังสือเล่มนี้จะช่วยในผู้อ่านได้ปฏิบัติตัวตามโปรแกรมและรายละเอียดในเนื้อหาการออกกำลังกายแบบการเดินที่ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง หมวดหมู่ QT255 ด921 2558

รายการอ้างอิง

วรกานต์ นิยมวิทย์. (บรรณาธิการ). (2558). เดินถูกวิธี : สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆ. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (11)

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว
พ.ค. 10th, 2016 by sirinun

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว

“แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว” เป็นหนังสือที่เขียนโดยนายแพทย์โยะชิโนะริ นะงุโมะ นายแพทย์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น บอกเคล็ดลับความอ่อนเยาว์และสุขภาพดี โดยการดูแลรักษาสุขภาพของครอบครัวให้มีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค ด้วยการหมั่นออกกำลังกาย และทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนา ทำจิตใจให้ปราศจากความกังวลแล้วยังปล่อยวางความเครียดต่างๆ ให้น้อยลงทำให้มีวัยอ่อนเยาว์คืนสู่วัยหนุ่มสาวลงด้วย  หมวดหมู่ QU145 น366ก 2558

รายการอ้างอิง

นะงุโมะ, โยะชิโนะริ. (2558). แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว (Karada no naka kara kirei ni naru)  (โยซูเกะ, ผู้แปล). พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.

View (43)

เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ
เม.ย. 27th, 2016 by sirinun

เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ

เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้น  แต่ทำไมหลายๆ คนต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน คำตอบง่ายๆ ก็คือความไม่รู้ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาหมอให้เสียค่าใช้จ่ายมากมาย   สามารถช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและปราศจากโรคโดยการแนะนำจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หมวดหมู่ WB327 ห177ร 2558

รายการอ้างอิง

หมอน้ำหวาน. (2558).  เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ. กรุงเทพฯ : ADJ.

View (22)

ขยับ ปรับ สรีระ บอกลาปัญหาสุขภาพ
เม.ย. 26th, 2016 by sirinun

ขยับ ปรับ สรีระ บอกลาปัญหาสุขภาพ

ขยับ ปรับ สรีระ บอกลาปัญหาสุขภาพ

ผู้หญิงทุกคนมักมีปัญหาเรื่องอาการปวดประจำเดือน ปวดหลัง ปวดเอว อาการท้องผูก ไปจนถึงปัญหาใหญ่โตที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต อย่างปัญหาเกี่ยวกับมดลูกและการตั้งครรภ์ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โรคภาวะกระดูกเสื่อม เป็นต้น วาตะนาเบะ โนบุโกะ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไคโรแพรคติก และด้านการผดุงครรภ์ ได้ศึกษาพบต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นมาจาก “กระดูกเชิงกราน” ได้เขียนหนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ ด้วยท่าบริหารร่างกายแบบง่ายๆ และการกระชับกระดูกเชิงกราน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  เพื่อให้ผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพให้สวยสมส่วน และแข็งแรง หมวดหมู่WP155 น941ข 2558

รายการอ้างอิง

โนบุโกะ, วาตานาเบะ. (2558). ขยับ ปรับ สรีระ บอกลาปัญหาสุขภาพ. แปลโดย สุธีรา ครุธคำรพ. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์.

View (24)

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนแบบธรรมชาติ : ปลอดภัยและสุขภาพดี
เม.ย. 26th, 2016 by sirinun

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายดูดี ปลอดภัย โดยไม่ใช้ยา แต่ใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบธรรมชาติ การออกกำลังกายและการใช้โภชนาการควบคู่กันไปไม่ต้องลงทุนเสียเงินคราวละมากๆ เพื่อเข้าคอร์สลดน้ำหนัก ซึ่งการออกกำลังกายนั้นจะมีภาพประกอบทุกขั้นตอน พร้อมคำอธิบายภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจ หมวดหมู่ WD210 ล115 2558

รายการอ้างอิง

วรรณาภรณ์ แจ่มจรัสกุล. (บรรณาธิการ). (2558).  ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนแบบธรรมชาติ : ปลอดภัยและสุขภาพดี. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (25)

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

“ชีวจิต” คำนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง คนเราอยากมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงต้องดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ชีวจิตเป็นหลักปฎิบัติเพื่อความสุขสมบูรณ์โดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยการใช้ อาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพราะชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นชีวิตที่ยืนยาว แข็งแรง และมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลา เป็นชีวิตพอเพียง และรู้จักการปล่อยว่าง เลิกติดยึดกับวัตถุนิยม หันมามองดูธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้น โดยมีภูมิคุ้มกัน หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติดูแลสุขภาพเชิงรุกตามแนวทางชีวจิตเพื่อสุขภาพดีตลอดไป หมวดหมู่ WB400 ส637ส 2555

รายการอ้างอิง

สาทิส อินทรกำแหง. (2555). สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต. เอื้อมพร แสงสุวรรณ, เรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ.

View (27)

กินถูกสุขสง่า
มี.ค. 15th, 2016 by sirinun

กินถูกสุขสง่า

กินถูกสุขสง่า

สังคมปัจจุบันมีแต่ความเร่งรีบจนทำให้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานไม่มีเวลาออกกำลังกาย จนทำให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น ความดัน เบาหวาน ฯลฯ ขอแนะนำให้อ่าน “กิน ถูก สุข สง่า” ซึ่งบอกวิถีการกิน และการอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผู้อ่านจะได้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก่อนวัยอันควร เพราะกินไม่ถูกตามหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หมวดหมู่QU145 ส152ก 2555

รายการอ้างอิง

สง่า ดามาพงษ์. (2555). กินถูกสุขสง่า. กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย.

View (16)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa