SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มาสัมผัส New TCDC Resource Center
พ.ค. 13th, 2017 by supaporn

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้เปิด New TCDC Resource Center ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง หลังจากที่ย้ายจากสถานที่เดิม ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนี้ รีบตอบรับ เพราะอยากจะเห็นโฉมหน้าใหม่ การจัดพื้นที่การให้บริการ เคยประทับใจจากที่เดิม คิดว่าแห่งใหม่ก็ไม่แพ้กัน

บัตรเชิญ

บัตรเชิญ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้พาสถาปนิกจากกองอาคารและสถานที่ ของมหาวิทยาลัยไปด้วย เพราะมีโครงการจัดขยายพื้นที่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดทำเป็น Learning Space ให้กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา เพื่อฟังแนวความคิดในการจัดพื้นที่การใช้งาน

ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าตกแต่งด้วยดอกไม้ เก๋ๆ อย่างมีสไตล์ เมื่อลงทะเบียนและรับของที่ระลึกซึ่งเป็นหนังสือหลายเล่มน่าสนใจทีเดียวค่ะ แล้วก็ขึ้นไปชั้น 5 บริเวณครีเอทีฟ สเปซ ก่อนเข้าพิธีมีการรับประทานอาหารว่างกันไปพลางๆ แต่ส่วนใหญ่ ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศ โดยรอบ และพูดคุยกับแขกท่านอื่นๆ มากกว่า ล้วนเป็นคนในวงการ กันเองทั้งนั้นค่ะ

ดอกไม้หน้าทางเข้า

ดอกไม้หน้าทางเข้า

Read the rest of this entry »

View (91)

เติม…เต็ม เรื่องราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการอยู่ ร่วมกันอย่างหลากหลาย
มี.ค. 30th, 2016 by sirinun

เติม...เต็มเรื่องราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นทีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย

เติม…เต็มเรื่องราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นทีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย

ปัจจุบันนี้การออกแบบอาคารสถานที่ให้เป็นพื้นที่ใช้สอยของผู้คนที่มีความหลากหลายสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยสถาปนิกที่มีความชำนาญในการออกแบบ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวการออกแบบอาคารสถานที่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและเปิดกว้างอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสากล เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้อาคารสถานที่ เช่น ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป คนพิการ เด็ก และสตรีมีครรภ์ เป็นต้น ได้รับสุขภาวะที่ดีและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้รับความสะดวกและปลอดภัย หมวดหมู่ NA2750 ก152ต 2558

รายการอ้างอิง

กรกฎ พัลลภรักษา. (2558). เติม…เต็ม เรื่องราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย. กริสรินทร์ จูงศิริวัฒน์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

View (33)

ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว (History and basic of animation)
ก.พ. 2nd, 2016 by sirinun

download

HISTORY AND BASIC OF ANIMATION

ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว [History and basic of animation] มีเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในเรื่องพื้นฐาน การออกแบบภาพเคลื่อนไหว มีการเรียบเรียงนำเสนอความรู้พื้นฐานที่สำคัญอย่างชัดเจน ทันสมัยตามความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการ สามารถนำเอาความรู้ในหนังสือมาใช้อ้างอิง ทั้งหมดมีเนื้อหาครอบคลุมด้านความหมาย ประวัติศาสตร์ เทคนิควิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนแนวทางการสังเคราะห์ วิเคราะห์สัญลักษณ์ ความหมายในภาพยนตร์การ์ตูนและภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานตั้งแต่ระดับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักออกแบบ นักวิชาการและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจเรื่อง Animation

รายการอ้างอิง

วิสิฐ จันมา. (2558). ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว (History and basic of animation). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

 

View (42)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa