SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
จับใจ Gen Y เอาไว้ให้อยู่หมัดได้อย่างไร
ส.ค. 11th, 2016 by kityaphat

13902719_1350723328274478_7368761115060390962_n

ความท้าทายของการทำงานในองค์กรที่มีคนมากๆ คือ ทำอย่างไรเราจึงจะรู้จัก รู้ใจ และเข้าถึงทั้งความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ยิ่งหากอยู่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงด้วยแล้ว ความคาดหวังใหเราเข้าใจและรู้ถึงความต้องการของเพื่อนร่วมงานก็ยิ่งสูงไปด้วย
การเข้าใจเจนวาย (Gen Y) จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ เพราะเจนวายคือกลุ่มที่มีพลังมากมาย ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ ซึ่งหากเราใจและรู้จักวิธีที่จะชักจูงให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มใจและมีความสุข รวมทั้งมีเวทีให้พวกเขาได้ปล่อยพลัง เสมือนหนึ่งการมีกองทัพที่เข้มแข็ง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่าน “จับใจ Gen Y” เอาไว้ให้อยู่หมัดอย่างแน่นอน…. ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เข้ามาอ่านได้ที่… หมวด HF 5549 ส938ส 2554 หนังสือทั่วไป ชั้น 3 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. ค่ะ

 

View (30)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa