SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การดูแลหนังสือ
ก.ค. 7th, 2017 by pisit

ปัญหาที่พบบ่อยในห้องสมุดอีกข้อหนึ่งก็คือ ก็คือ หนังสือชำรุด อาจมีสาเหตุมาจาก

  1. ชำรุดตามอายุของการผลิต เช่น วัสดุที่ใช้มีคุณภาพไม่ดี ความบอบบางของหนังสือทำให้หนังสือเสียหายเร็ว
  2. ชำรุดจากการใช้งานมากเกินไป

วิธีการดูแลหนังสืออย่างถูกวิธี

1. หยิบด้วยมือที่แห้ง

2.เปิดหนังสือให้ถูกวิธี โดย

Read the rest of this entry »

View (324)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa