SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
คลังความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน (Huachiew TCM E-Library)
ม.ค. 26th, 2016 by supaporn

คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน มีการจัดหมวดหมู่ออกเป็น

  • ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน
  • ฝังเข็มและรมยา
  • อายุรกรรม
  • กระดูกและทุยหนา
  • เกร็ดความรู้

เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจ และน่าติดตามสำหรับผู้อ่านที่สนใจด้านการแพทย์แผนจีนค่ะ ลองแวะเข้าไปอ่านดูนะคะที่ http://huachiewtcm.com/learning.php

คลังข้อมูลการแพทย์แผนจีน (Huachiew TCM E-Library)

คลังข้อมูลการแพทย์แผนจีน (Huachiew TCM E-Library)

View (36)

การอบรมการเขียน Blog
ม.ค. 7th, 2016 by supaporn

วันที่ 7 มกราคม 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดอบรมการเขียนบล็อกด้วยโปรแกรม WordPress เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ในการจัดการความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป โดยมีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง และพร้อมที่่จะแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้ ได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม WordPress วิธีการนำบทความที่เขียนขึ้นเผยแพร่ การมีรูปภาพประกอบบทความ โดยการหาภาพประกอบอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การจัดการขนาดของภาพ (Resize) รวมทั้งการใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา เพื่อให้บทความหรือเนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการสรุปแนวทางการเขียนบทความเพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ ประเภทของความรู้ที่จะเขียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดคลังความรู้ของ
ศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

เอกสารประกอบการอบรมเอกสารประกอบการอบรม

การค้นหารูปภาพอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

20160107-Blog-Training320160107-Blog-Training4

Read the rest of this entry »

View (92)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa