SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มาสัมผัส New TCDC Resource Center
พ.ค. 13th, 2017 by supaporn

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้เปิด New TCDC Resource Center ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง หลังจากที่ย้ายจากสถานที่เดิม ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนี้ รีบตอบรับ เพราะอยากจะเห็นโฉมหน้าใหม่ การจัดพื้นที่การให้บริการ เคยประทับใจจากที่เดิม คิดว่าแห่งใหม่ก็ไม่แพ้กัน

บัตรเชิญ

บัตรเชิญ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้พาสถาปนิกจากกองอาคารและสถานที่ ของมหาวิทยาลัยไปด้วย เพราะมีโครงการจัดขยายพื้นที่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดทำเป็น Learning Space ให้กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา เพื่อฟังแนวความคิดในการจัดพื้นที่การใช้งาน

ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าตกแต่งด้วยดอกไม้ เก๋ๆ อย่างมีสไตล์ เมื่อลงทะเบียนและรับของที่ระลึกซึ่งเป็นหนังสือหลายเล่มน่าสนใจทีเดียวค่ะ แล้วก็ขึ้นไปชั้น 5 บริเวณครีเอทีฟ สเปซ ก่อนเข้าพิธีมีการรับประทานอาหารว่างกันไปพลางๆ แต่ส่วนใหญ่ ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศ โดยรอบ และพูดคุยกับแขกท่านอื่นๆ มากกว่า ล้วนเป็นคนในวงการ กันเองทั้งนั้นค่ะ

ดอกไม้หน้าทางเข้า

ดอกไม้หน้าทางเข้า

Read the rest of this entry »

View (93)

อยากจะเป็น แมคกายเวอร์
ก.พ. 12th, 2016 by supaporn

แมคกายเวอร์เป็นสายลับในภาพยนตร์ฉายทางโทรทัศน์ เรื่อง ยอดคนสมองเพชร เมื่อหลายสิบปีก่อน มีทักษะพิเศษในการนำสิ่งรอบตัวมาประดิษฐ์คิคค้นเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ โดยมีอุปกรณ์ประจำตัวคือ มีดพับสวิสสารพัดประโยชน์

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้แนะนำเว็บไซต์สำหรับคนที่อยากเก่งแบบแมคกายเวอร์ เช่น www.instructables.com และ www.lifehacker.com พร้อมทั้งแนะนำ TRIZ อ่านดูค่ะ เผื่อจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/378989

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. แมคกายเวอร์ยุคอินเทอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/378989

View (83)

พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)
พ.ย. 12th, 2015 by supaporn

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking) โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น เป็นการเน้นการฝึกทักษะของการคิดเชิงนวัตกรรมตามแนวของ The Innovator’s DNA : Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators โดย Hal B. Gregersen ซึ่งประกอบด้วย

  • การเชื่อมโยง
  • การตั้งคำถาม
  • การสังเกต
  • การสร้างเครือข่าย
  • การทดลอง

ทักษะในการตั้งคำถามและการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรม คนที่เป็นนวัตกร จะถามเก่ง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องรู้จักการตั้งคำถาม โดยมีเทคนิคในการตั้งคำถาม คือ

  • อะไรจะเกิดขึ้นถ้า …. (What if) ตัวอย่างการตั้งคำถาม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีแว่นตา X-Ray ราคาถูก เป็นต้น
  • มองหาปัญหา Read the rest of this entry »

View (68)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa