SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา

รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา

ความเจ็บป่วยบางโรคบางอาการนั้นไม่จำเป็นต้องกินยา ไม่ว่าจะกินยาเพื่อหวังให้หายจากโรคหรือเพียงเพื่อบรรเทาอาการชั่วคราว หลากหลายอาการเจ็บป่วยที่เป็นกันบ่อย เช่น เป็นไข้ตัวร้อน เป็นหวัด ปวดหัว ปวดท้องรอบเดือน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยใช้ธรรมชาติบำบัดเข้ามาช่วยโดยไม่ต้องกินยา ซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายได้ ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือในการบำบัดโรคที่เป็นอยู่ให้หายได้ และเป็นผลดีต่อสุขภาพ หมวดหมู่ WB327 น566ร 2556

รายการอ้างอิง

นิดดา หงษ์วิวัฒน์. (2556). รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา. กรุงเทพฯ : แสงแดด.

View (8)

กินถูกสุขสง่า
มี.ค. 15th, 2016 by sirinun

กินถูกสุขสง่า

กินถูกสุขสง่า

สังคมปัจจุบันมีแต่ความเร่งรีบจนทำให้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานไม่มีเวลาออกกำลังกาย จนทำให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น ความดัน เบาหวาน ฯลฯ ขอแนะนำให้อ่าน “กิน ถูก สุข สง่า” ซึ่งบอกวิถีการกิน และการอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผู้อ่านจะได้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก่อนวัยอันควร เพราะกินไม่ถูกตามหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หมวดหมู่QU145 ส152ก 2555

รายการอ้างอิง

สง่า ดามาพงษ์. (2555). กินถูกสุขสง่า. กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย.

View (14)

อาการภายนอก บอกโรคภายใน ตามศาสตร์ตะวันออก
ก.พ. 20th, 2016 by chanunchida

อาการภายนอกบอกโรคภายใน ตามศาสตร์ตะวันออก

อาการภายนอกบอกโรคภายใน ตามศาสตร์ตะวันออก

             “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” คำกล่าวนี้ทุกคนคงเห็นด้วยและเป็นความจริงอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย ใจหรือวิญญาณ ซึ่งหมายความถึงการกระทำหรือการงดกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพมีความสำคัญต่อร่างกายและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกๆ คน

หนังสือเรื่อง “อาการภายนอกบอกโรคภายในตามศาสตร์ตะวันออก” เล่มนี้ ได้รวบรวมเอาวิธีตรวจสภาพร่างกายภายนอกอย่างง่าย ๆ เช่น การสังเกตอาการที่ปรากฏออกมาทางตา ลิ้น เล็บ และอวัยวะภายนอกส่วนอื่นๆ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจหาโรคต่าง ๆ ได้ ทั้งกับตัวคุณเองและคนใกล้ตัว สามารถติดตามอ่านได้ที่ อาคารบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขหมู่หนังสือ WB327 พ199อ 2553 หนังสือทั่วไปชั้น 5 หมวดการแพทย์แผนจีน

รายการอ้างอิง
พนิดา กุลประสูติดิลก. (2553). อาการภายนอกบอกโรคภายใน ตามศาสตร์ตะวันออก. กรุงเทพ : ดอกหน้าวิชาการ.

View (73)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa