SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
งานแสดงตำราวิชาการ กับ บูธ PB@อาคารบรรณสาร
ม.ค. 16th, 2016 by supaporn

ขอเชิญอาจารย์คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอน จาก ร้าน พี.บี. ฟอร์บุ๊คส์ ศูนย์รวมตำราวิชาการแพทย์และวิชาการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 21 ม.ค. 2559 เพียง 4 วันเท่านั้นค่ะ เวลา 09.00-16.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

งานแสดงตำราวิชาการ กับ บูธ PB@อาคารบรรณสาร

งานแสดงตำราวิชาการ กับ บูธ PB@อาคารบรรณสาร

View (4)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa