SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
หลวงปู่ไต้ฮงกง
ก.พ. 24th, 2016 by matupode

หลวงปู่6

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.) จะจัดพิธีรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮงกง พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ คุณธรรมความดีของท่านควรค่าแก่การถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่พวกเราชาว มฉก.

ขอเชิญร่วมรำลึกถึงหลวงปู่ไต้ฮงกง และศึกษาชีวประวัติของท่านเพิ่มเติมได้ที่ หลวงปู่ของเรา

รายการอ้างอิง

กรรณิการ์ ตันประเสริฐ. (๒๕๔๓). ๙๐ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์.

 

View (202)

BRIC : พลังขับเคลื่อนการสงออกของประเทศไทย
ก.พ. 20th, 2016 by rungtiwa

BRIC : พลังขับเคลื่อนการสงออกของประเทศไทย

BRIC : The Engine of Thailand Exports

ธิดารัตน โชคสุชาติ. (2555). BRIC : พลังขับเคลื่อนการสงออกของประเทศไทย. วารสาร มฉก.วิชาการ 16 (31). 117 -130.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (17)

เที่ยวล่าสุดฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น
ก.พ. 16th, 2016 by sirinun

เที่ยวล่าสุดฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น

เที่ยวล่าสุดฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น

เมืองท่องเที่ยวที่ชาวไทยรู้จักกันอย่างดี ฮ่องกง มาเก๊า และเซินเจิ้น ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป เป็นเหตุผลที่ชวนให้นักท่องเที่ยวต้องสนใจเป็นพิเศษ มือใหม่อาจจะเริ่มต้นทริปด้วยการไปสัมผัสความงดงามของ เมืองมรดกโลกที่มาเก๊า แวะเที่ยวคาสิโนก่อนกลับไปถ่ายภาพสวยๆ ที่เซินเจิ้น ของเมืองจำลอง จากนั้นจึงข้ามแดนมาช้อปปิ้งแบบมาราธอนที่ฮ่องกง ผู้อ่านจะได้รับสาระความรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งความบันเทิงจากภาพประกอบสีที่น่าสนใจภายในเล่ม หมวดหมู่ DS796.H74 ท772 2558

รายการอ้างอิง

เที่ยวล่าสุดฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น. (2558). กรุงเทพฯ : ทิงค์เน็ต.

View (24)

ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม
ก.พ. 16th, 2016 by supaporn

การที่จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก และมีแนวโน้มของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ผู้วิจัย โดย ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ จึงศึกษา การดำเนินงานและกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจีนมีบทบาทในเชิงบวกในลักษณะใดบ้าง และมีปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมใดที่ช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางสังคมดังกล่าวได้ เพื่อจะได้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการจัดกิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้ในสถานการณ์สังคมสูงอายุของประเทศไทย น่าจะสนใจทีเดียว เพราะสังคมผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้นในทุกประเทศ

ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม

ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นงานวิจัยชิ้นที่ 2 ต่อจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย” เป็นส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย “จีนศึกษา” ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเรียนรู้จากประเทศจีนในมิติต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยโดยอาศัยการถอดบทเรียนที่สำคัญจากประเทศจีน (คำนำ)

รายการอ้างอิง
ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ. (2558). ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

View (47)

ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก (The genius of China)
ก.พ. 12th, 2016 by sirinun

The Genius of CHINA

The Genius of CHINA

หนังสือเล่มนี้มีการอธิบายภาพและคำบรรยายยอดเยี่ยม ให้ความรู้ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ของประเทศจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีภาพประกอบสีสวยงาม หมวดหมู่ DS721 ท729ต 2554

รายการอ้างอิง

เทมเพิล, โรเบิร์ต. (2554). ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก [The genius of China]. กรุงเทพฯ : มติชน.

View (21)

ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก 30 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีน
ก.พ. 4th, 2016 by sirinun

ความรักผูกพันกับจีน

ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก 30 ปี

ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันนับเนื่องมาได้หลายร้อยปี ในวาระครบรอบ 30 ปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีน ทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จเยือนจีน สำนักข่าวซินหัว ซึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติจีนและสื่อมวลชนระดับโลก จะส่งนักข่าวคอยติตามและถวายรายงาน ภาพถ่ายในหนังสือเล่มนี้จึงถูกคัดเลือกจากภาพถ่ายทั้งหมด ๓๐๐ กว่าภาพ ที่ถ่ายโดยช่างภาพสำนักข่าวซินหัวที่ติดตามพระองค์ท่าน ซึ่งถือเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าอย่างมากในความสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน มีภาพประกอบในเล่มสวยงาม สนใจหาอ่านได้ที่ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th/ หมวดหมู่ DS721 ค181 2554

รายการอ้างอิง

ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก 30 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีน. (2554). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

View (17)

เปิดตำนานเทศกาลจีน
ก.พ. 4th, 2016 by sirinun

เปิดตำนานเทศกาลจีน

เปิดตำนานเทศกาลจีน

สนุกกับสาระเรื่องเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลวันวาเลนไทน์ของจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ ฯลฯ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันสืบต่อกันมาให้ความสำคัญกับประวัติของชนชาวจีนที่มีมาหลายพันปี จวบจนมาถึงปัจจุบัน จนเป็นธรรมเนียมและความเป็นมาของชาติที่เป็นเจ้าของเทศกาล และวิวัฒนาการที่มีมาแต่ในอดีต และความเชื่อต่างๆ ที่มีผลต่อการกำเนิดเทศกาล ให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์ พร้อมมีภาพประกอบที่สวยงาม สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th/ หมวดหมู่ DS721 จ889ป 2555

รายการอ้างอิง

โจวเซี่ยวเทียน. (2555). เปิดตำนานเทศกาลจีน [Chinese festivals]. กรุงเทพฯ : มติชน.

View (54)

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”
พ.ย. 6th, 2015 by supaporn

ซื่อคู่ฉวนซู

ซื่อคู่ฉวนซู

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” เป็นหนังสือสำคัญยิ่งของจีนชุดหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวถึงหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” ไว้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง  “ไอรัก คืออะไร” [1] หน้า 14 ในหัวข้อ “ดูพิพิธภัณฑ์ของห้องสมุด” ดังนี้

หนังสือ ซื่อคู่ฉวนซู เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้สี่ประเภทของจีน ได้แก่

  1. คัมภีร์ศาสนา หน้าปกสีเขียว เปรียบกับฤดูชุนเทียน (ฤดูใบไม้ผลิ)
  2. คัมภีร์ปรัชญา หน้าปกสีเหลือง เปรียบกับฤดูชิวเทียน (ฤดูใบไม้ร่วง)
  3. คัมภีร์เบ็ดเตล็ด หน้าปกสีเทา เปรียบกับฤดูตงเทียน (ฤดูหนาว)
  4. คัมภีร์ประวัติศาสตร์ หน้าปกสีแดง เปรียบกับฤดูเซี่ยเทียน (ฤดูร้อน)

และหน้า 18 ในหัวข้อ “ดูหนังสือโบราณ”

หนังสือนี้รวมทั้งหมดเป็นพันๆ เล่ม จักรพรรดิ์เฉียนหลงมีพระราชโองการให้รวบรวมเขียนด้วยลายมือทั้งหมด (ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นมีการพิมพ์แล้ว) สร้างไว้ 7 ชุด ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่ปักกิ่ง ไต้หวัน และหลานโจว ตอนกบฏไท้เผ็ง ถูกทำลายไป 3 ชุด เมื่อตอนที่กองทัพผสม 8 ชาติเข้าเผาวังหยวนหมิงหยวน ถูกทำลายไปอีกชุดหนึ่ง เขาบอกว่าธรรมดาไม่ให้คนอื่นดูคัมภีร์นี้ตัวจริง ผู้ที่ต้องการศึกษาต้องอ่านจากไมโครฟิล์ม คนที่จับหนังสือต้องใส่ถุงมือ Read the rest of this entry »

View (348)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa