SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พันแสงรุ้ง 1 ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ…ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา.
ส.ค. 11th, 2016 by Dr.sanampol

กลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่รอยต่อชายแดนระหว่างไทยกับพม่า เรามักจะรู้จักกันในนามว่า ตระกูลไท พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ เป็นภาพยนตร์สารคดี ที่รวบรวมความเป็นมา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ของชนเผ่าเหล่านี้ ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว

ผมให้ข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับ ไทใหญ่ และ ไทลื้อ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า ชีวิตความเป็นอยู่ ของเค้าเหล่านี้ น่าสนใจเพียงไรก่อนจะชมภาพยนตร์นะครับ

 

ไทใหญ่

เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่รอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า ไทใหญ่ หรือที่เรียกตัวเองว่า คนไต เคยอยู่เป็นรัฐอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวินและบริเวณที่ราบสูงฉานมาแต่เดิม เมื่ออังกฤษปกครองพม่า รัฐไทใหญ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในชื่อว่ารัฐฉาน   ไทใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะไต มีความคล้ายคลึงกันในทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมบางประการกับชาวล้านนา ความสัมพันธ์เป็นแบบฉันท์มิตรใกล้ชิดสนิทสนม

13933549_1350722571607887_930014815_n

ไทลื้อ

พี่น้องตระกูลไทกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิคและวัฒนธรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าทอ ที่บอกเรื่องราวภูมิปัญญาและความสามารถ มีคุณค่าทั้งในเชิงศิลปะ และตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน คุณค่าของผ้าทอไทลื้อ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ต้องการชม พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ ติดต่อที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ นะครับ

 

 

View (96)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาเป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าแล้วปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง พวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดีและความปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการตอบคำถามที่ว่า “ไปช่วยทำไมกันชาวเขา” ความมุ่งหมายของโครงการหลวงนี้เพื่อมนุษยธรรม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ และประชาชนมีรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้พิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขโครงการหลวง ที่ทรงครองราชย์สมบัติมากพรรษาที่สุดในพระราชวงศ์จักรี หมวดหมู่ DS586 ภ584พ 2551

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

รายการอ้างอิง

ภีศเดช รัชนี, หม่อมเจ้า. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : Allied Printers.

View (58)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa