SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Q & A ไขปัญหารับมือไข้เลือดออก
เม.ย. 26th, 2016 by sirinun

Q & A ไขปัญหารับมือไข้เลือดออก

Q & A ไขปัญหารับมือไข้เลือดออก

ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่มีการระบาดอยู่ในสังคมไทย ทำให้มีการเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก จากข่าวสารที่ได้รับทำให้เกิดความตื่นตะหนกของคนในสังคม ด้วยความหวาดกลัวโรคนี้ทำให้มีการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกขึ้นมาป้องกันโรค แต่ก็มักไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากสภาแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ภาวะโรคร้อน ทำให้ยุงลายที่แพร่เชื่อโรคมีอายุการแพร่กระจ่ายโรคได้ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมสารพันคำถามคำตอบเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก อาการของผู้ป่วย การดูแลรักษาและการป้องกัน รวมทั้งการทำลายยุงลายได้อย่างไร หมวดหมู่ WC528 ค782 2558

รายการอ้างอิง

ชิษณุ พันธุ์เจริญ.  (บรรณาธิการ).  (2558).  Q & A ไขปัญหารับมือไข้เลือดออก. กรุงเทพฯ : โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

View (26)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa