SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ม.ค. 28th, 2017 by yuphin

เมื่อคราวที่ผู้เขียน มาทัศนศึกษา ดูงาน ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นการดูงานในทางวิชาการแล้ว ทีมงานได้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่อื่นๆ อีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ แห่งหนึ่ง ก็คือ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พวกเราเดินทางขึ้นไปถึงตอนเช้า อากาศเย็นๆ กำลังดี ทำให้สามารถเดินชมบริเวณโดยรอบพระตำหนักฯ ได้อย่างสบายๆ แต่ด้วยจิตใจที่รำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9  และด้วยความประทับใจขอนำเรื่องพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มาเล่าสู่กันฟังนะคะ จากแผ่นพับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านหน้า (เป็นฉบับภาษาไทย-ภาษาจีน) และเว็บไซต์พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ค่ะ

20161218_101722

20161218_102318

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล  1,373.198 เมตร เนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ 400 ไร่ นั้น แบ่งเป็นบริเวณที่ เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ 200 ไร่ คำว่า “ดอยบวกห้า” เป็นชื่อเรียก ตามคำพื้นเมือง ดอยหมายถึงภูเขา บวกหมายถึง หนองน้ำ ห้าหมายถึงต้นหว้า หมายความว่า ที่ยอดดอยแห่งนี้มี หนองน้ำอุดมไปด้วยต้นหว้าขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณหนองน้ำนั้น เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมจะประท้บรับรองแต่ในพระนครหลวงเท่านั้น โดยพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 และพระราชทานนาม พระตำหนักองค์นี้ว่า ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยทรงเลือกจาก หนึ่งใน 2 ชื่อ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเป็นที่ พระศาสนโสภณ เป็นผู้คิดชื่อถวาย คือ “พิงคัมพร” กับ “ภูพิงคราชนิเวศน์”  ในครั้งแรกได้ก่อสร้างเฉพาะองค์พระตำหนักที่ประทับ และเรือนรับรองเท่านั้น ส่วนอาคารอื่นๆ ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อมาในภายหลัง

โดยรอบพระตำหนักฯ จะได้ชื่นชมกับดอกกุหลาบ และพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมาย จัดตกแต่งด้วยความสวยงาม นักท่องเที่ยวต้องหยุดเพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึกตลอดเส้นทาง พวเราเดินจนไปถึง อ่างเก็บน้ำ/น้ำพุ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในบริเวณพระตำหนัก ริมอ่างเก็บน้ำด้านข้าง มีพลับพลาที่ประทับ สร้างด้วยไม้สักทอง รอบๆ อ่างเก็บน้ำจะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว ในเว็บไซต์พระตำหนักฯ (http://www.bhubingpalace.org/index2.php) จะมีข้อมูลดอกกุหลาบและพันธุ์ไม้ต่างๆ  รวมทั้งผีเสื้อพันธุ์ต่างๆ ให้ศึกษาและชมภาพอันงดงามไว้ด้วยค่ะ

ในช่วงที่ผู้เขียนไปในอยู่ในเดือนธันวาคม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามายังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เรือนรับรอง ภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยอย่างทั่วถึงโดยแต่งกายไว้ทุกข์

รายการอ้างอิง
ภูพิงคราชนิเวศน์. แผ่นพับ.
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์. http://www.bhubingpalace.org/index2.php

 

View (165)

การทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยถุงพลาสติก
มี.ค. 11th, 2016 by namfon

ดอกไม้รักษ์โลกด้วยถุงพลาสติก คือ 1 ใน 6 นวัตกรรม ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมงานประจำ เพื่อการประหยัดพลังงาน (R2I : Routine Innovation for Saving Energy) ประจำปี 2558 รอบแรก วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประกวดโครงการประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ภายใต้โครงการ (Thailand Energy Awards 2015)

ประกวดนวัตกรรม

จัดแสดงผลงานประกวดนวัตกรรมงานประจำเพื่อการประหยัดพลังงาน (R2I)

Read the rest of this entry »

View (9969)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa