SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สารคดีชุดพิเศษ เซน 2010 จากสวนโมกข์ สู่หมู่บ้านพลัม
มิ.ย. 27th, 2018 by Dr.sanampol

จากลมหายใจของคนบ้าข่าว “สุทธิชัย หยุ่น” สู่การเดินทางครั้งใหม่ ทางจิต ทางวิญญาณ.ถามหาหนทางการพ้นทุกข์ กับสองปราชญ์ที่โลกยกย่อง ท่านพุทธทาส สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี และ ท่าน ติช นัท ฮันท์ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส.

37386-01

 

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยังคงสามารถเยียวยาปัญหาผู้คนในยุคดิจิทัลนี้ได้หรือไม่. การเดินทางไปกับลมหายใจในรอยเท้ากับการค้นหาสัจธรรมพร้อมคนรุ่นใหม่ทางธรรมและทางโลก ซึ่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กับ ปราบดา หยุ่น ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับสารคดีชุดนี้ ที่จะทำให้เรารู้ว่า สติ และลมหายใจมีค่ามากแค่ไหน.

37388-02

 

สารคดีชุดนี้จะมีทั้งหมด 9 ตอนด้วยกัน เราสามารถเลือกชมได้ตามความสนใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตอน 1 ลมหายใจแห่งพระพุทธองค์

ตอน 2 103 ปี พุทธทาส อินทปัญโญ

ตอน 3 บทกวี สอนโลก

ตอน 4 ไม่มีเกิด ไม่มีตาย

ตอน 5 พุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก (East meets West)

ตอน 6 ความสุข กับ ปัจจุบันขณะ

ตอน 7 พุทธะในชีวิตจริง

ตอน 8 พลัม เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข

ตอน 9 “พุทธ” ในวันพรุ่งนี้

สนใจสอบถามและชมสารคดีชุดนี้ได้ที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ.

View (105)

ธรรมะจากพระโอษฐ์
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

ธรรมะจากพระโอษฐ์

ธรรมะจากพระโอษฐ์

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ทรงมีพระราชจริยาวัตรที่ดำเนินไปตามกลไกลทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ทรงสนพระไทยในหลังธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการส่วนพระองค์ หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลพระราชดำรัสว่าด้วยเรื่อง “ธรรม” ซึ่งเป็นทั้งหลักวิชาและหลักปฏิบัติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเอาไว้ด้วยพระองค์เอง น่าที่เราคนไทยจะได้น้อมนำมาปฎิบัติตามเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหมวดหมู่ BQ4570.K5 ณ361ธ 2554

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รายการอ้างอิง

ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน. (2554). ธรรมะจากพระโอษฐ์. นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ.

View (25)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa