SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ปั้นฝัน…เป็นหนังสือ คือนักเขียน
ส.ค. 11th, 2016 by chonticha

13920970_1105502922862673_3818986040314863036_n

นำเสนอความเป็นมาของวรรณกรรม จาก อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งการเตรียมที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพ “การเขียน” เป็นศิลปะการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก รวบรวมเป็นงานเขียน “คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพ” ผู้ที่จะเป็นนักเขียนควรศึกษาเครื่องมือและกลไกอันเป็นหลักพื้นฐานของการเขียน เพราะได้รวบรวมประสบการณ์ในการเขียนมาเรียบเรียงและถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจอยากเป็น “นักเขียน” เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

“ปั้นฝัน…เป็นหนังสือ คือนักเขียน”  ของ ประภาศรี  เทียนประเสริฐ  หมวดหมู่ PN145 ป344ป 2559  ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดหามาไว้ให้บริการที่ ชั้น 3 ค่ะ

View (23)

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเด่นหัวข้อและประเด็นหัวเรื่อง ร้อยแก้วของโหยวจิน นักเขียนชาวสิงคโปร์
พ.ค. 19th, 2016 by rungtiwa

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเด่นหัวข้อและประเด็นหัวเรื่อง ร้อยแก้วของโหยวจิน นักเขียนชาวสิงคโปร์

论尤今散文的题材和主题特点

 

พรทิพย์ ล้ำวีระประเสริฐ. (2558). ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเด่นหัวข้อและประเด็นหัวเรื่อง ร้อยแก้วของโหยวจิน นักเขียนชาวสิงคโปร์. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  10 (19), 36-45.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (37)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa