SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
体验汉语基础教程 : 泰语版 (แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน เล่ม 1
เม.ย. 15th, 2017 by rungtiwa

体验汉语基础教程 : 泰语版 (แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน เล่ม 1)

3t

หลังจากที่เข้าอบรมการพูดภาษาจีน หลายเดือนที่ผ่านมา และผู้เขียนได้เคยแนะนำหนังสือฝึกการใช้ภาษาจีน ไปแล้ว 1 เรื่อง คือ พูดจีนเก๋งมาก! (Speaking Chinese Fluently) แต่ขอนำเสนอเพิ่มอีกเล่มค่ะ อ่านแล้วชอบน่าจะใช้ภาษาจีนได้ดีขึ้น จึงขอแนะนำต่อนะคะ

体验汉语基础教程 : 泰语版 (แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน) เป็นหนังสือที่รวบรวมเน้นการเชื่อมโยงภาษาจีน การฝึกออกเสียง บทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การทักทาย ถามทุกข์สุข ถามชื่อและนามสกุล ถามสัญชาติ ถามที่อยู่ ถามเกี่ยวกับครอบครัว ถามวันที่ ถามเวลา ถามทาง และการซื้ออาหาร เป็นต้น

ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่หมวดหมู่ PL1128 T369 2008 หนังสือทั่วไปชั้น 5

รายการอ้างอิง

姜丽萍 主编 and Supapit Chotithamwattana 译者 [泰]. (2008). “体验汉语基础教程 : 泰语版 (แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน เล่ม 1)”. 北京 : 高等教育.

View (486)

พูดจีนเก่งมาก! (Speaking Chinese fluently)
ม.ค. 28th, 2017 by rungtiwa

     พูดจีนเก่งมาก! (Speaking Chinese fluently)

9789744143709-247x350

ในหลายๆ เดือนก่อน บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เข้ารับการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนได้ ในระดับเบื้องต้น คือ พอจะสื่อสารได้บ้าง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มียุทธศาสตร์เน้นในเรื่องจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงยกทีมกันเข้าคอร์สเรียน ภาษาจีนกันเป็นกลุ่มใหญ่ แบ่งได้ 2 กลุ่ม

ผู้เขียน พอจะพูดได้อยู่บ้างแต่นิดหน่อย ดีใจที่ได้เข้ารับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการและจริงจัง จาก เหล่าซือ ที่เดินทางมาจากประเทศจีน แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรสั้นๆ แต่ก็พอจะได้อยู่บ้าง และต้องอยู่ที่พวกเรากลับมาฝึกต่อเองอีกด้วย เลยหาหนังสือมาเพื่อฝึกฝนด้วยตนเอง ในศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหลายเล่มค่ะ แต่ขอเลือก  “พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently) มานำเสนอค่ะ ผู้เขียน อ่านแล้วชอบมาก ขอแนะนำต่อนะคะ

“พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently) เป็นหนังสือที่รวบรวมประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสำนวนที่ใช้บ่อยในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจองห้องพักโรงแรม การถามทาง การซื้อของ การสังสรรค์ ไปจนถึงการติดต่อธุรกิจ นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแสนน่ารัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเรียน ท่องเที่ยว หรือทำงานในประเทศจีน เช่น เข้าพักในโรงแรม  ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ถามทาง งานสังสรรค์  การยืมและคืน เช่ารถ  ชาวต่างชาติในประเทศจีนและซื้อของเป็นต้น

ท่านใดสนใจ หนังสือเล่มนี้ อยู่ที่หมวดหมู่ PL1121.T5 ห353พ 2558 หนังสือทั่วไปชั้น 3 

รายการอ้างอิง

หวงเหล่าซือ และอารีย์วัลย์ บุญอากาศ. (2558). “พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently).  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

View (103)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa