SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Library Innovation and Learning in the 21st Century)
เม.ย. 6th, 2016 by supaporn

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน TK Forum 2016 ซึ่งในปีนี้จัดในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (Library Innovation and Learning in the 21st Century)  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3,4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นั้นประกอบด้วยการบรรยาย 3 เรื่อง ได้แก่

  1. Managing Innovative Personalities for Successful Library Innovation โดย คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ (Kimberly Matthews) ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด สหรัฐอเมริกา
  2. Future City, Future Library: Experiences and Lessons Learned from the Library of Birmingham โดย ไบรอัน แกมเบิลส์ (Brian Gambles) อดีตผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร
  3. How to Develop and Promote Innovation in the Public Service: Case of Public Libraries in Singapore โดย เหงียน เลก ชอ (Ngian Lek Choh) ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (NLB)

สำหรับหัวข้อแรก Managing Innovative Personalities for Successful Library Innovation หรือ การบริหารบุคลิกภาพแห่งนวัตกรรมเพื่อการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดที่ประสบความสำเร็จ  นั้น วิทยากรได้เริ่มกล่าวถึงการบริหารนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กร เพราะต้องเป็นผู้กุมบังเหียนคนเก่ง คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คนที่ชอบอยู่เอกเทศ เป็นต้น เข้ามาร่วมสร้างผลงาน เพราะหากบริหารจัดการไม่ดี จะส่งผลในทางตรงข้ามคือ เกิดการหยุดคิด และเปลี่ยนเป็นทำลายล้างมากกว่าสร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้นำที่แท้จริงควรมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (661)

อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 1 (The career within you : how to find the perfect job for your personality)
มี.ค. 8th, 2016 by sirinun

อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบเล่ม 1

อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ  เล่ม 1

การทำงานของคนเราย่อมแตกต่างกันไป บางคนเพิ่มจบการศึกษามาใหม่ๆ กำลังมองหางานที่ตนเองชอบ และบางคนมีอนาคตการงานที่สดใสสวยงาม บางคนก็ต้องการเปลี่ยนอาชีพการงานใหม่ “อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ “ เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นหาตัวตนแท้จริงว่าเป็นคนแบบใด มีจุดแข็งหรือพรสวรรค์อะไรในตัว และพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานด้วย  หมวดหมู่ BF698.9.O3 ว891อ 2556

รายการอ้างอิง

เวกลี่ย์, อลิซาเบ็ต และ สแต็บ, อิงกริด. (2556). อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 1 (The career within you : how to find the perfect job for your personality).  แปลโดยวาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช. นนทบุรี : สยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง.

View (30)

รองเท้าส้นสูงกับท่าทางในชีวิตประจำวัน
มี.ค. 4th, 2016 by rungtiwa

รองเท้าส้นสูงกับท่าทางในชีวิตประจำวัน

บทคัดย่อ:

ท่าทางของแต่ละบุคคลจะดูดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของร่างกายที่ปกติ และส่วนต่างๆ  ของร่างกายมีความสัมพันธ์กัน รองเท้าที่สวมใส่ทุกวันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดท่าทางที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารองเท้าที่สวมนั้น ไม่พอเหมาะกับเท้า หรือรองเท้าส้นสูงมากเกินไป เนื่องจากการสวมรองเท้าส้นสูงมากๆ ทำให้สมดุลของร่างกายเปลี่ยนแปลง ร่างกายต้องปรับแนวต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้ร่างกายทรงท่าอยู่ได้ ท่าทางที่มักปรากฏในผู้ที่สวมรองเท้าส้นสูงมากเกินไป คือ ขณะยืนข้อเท้าอยู่ในท่าเหยียดปลายเท้าลง ข้อเข่าและข้อตะโพกงอ กระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นมากกว่าปกติ ซึ่งท่าทางเหล่านี้ทำให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันความผิดปกติที่จะเกิดกับโครงสร้างและท่าทางของร่างกาย ความสูงของรองเท้าที่สวมเป็นประจำต้องพอเหมาะ สวมแล้วกระชับและพอดีกับเท้า

ลลิดา โรจนธรรมณี. (2547). รองเท้าส้นสูงกับท่าทางในชีวิตประจำวัน.  วารสาร มฉก.วิชาการ 8  (15), 51-58.

 

View (32)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa