SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า "พ่อ"

มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”

“ที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพื่อเตือนตัวเองว่า การทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดใคร หรือประกาศให้ใครรู้ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นบำเหน็จรางวัล” ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งกล่าวถึงหลักการครองใจคนและเทคนิคการทำงานให้ได้ผลดี รู้จักที่จะครองตน ครองคน ครองใจ ตามที่พ่อสอน ไม่ว่าจะพบวิกฤตใดๆ ในชีวิต เพียงเรามีแสงสว่างอันอบอุนส่องนำใจ ชีวิตของเราคนไทยทุกคนจะพ้นภัยไปได้และกลับมาพบกับความสำเร็จที่ปรารถนา ตามหลักคำสอนในพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสที่ให้แก่ปวงชนชาวไทย  หมวดหมู่ DS586 ภ493ม 2555

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายการอ้างอิง

ภาสกร นิรันดร์. (2555). มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”. กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง.

 

View (26)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa