SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ริมถนนคนจีน
ก.พ. 5th, 2016 by sirinun

image

ริมถนนคนจีน

ริมถนนคนจีนเสมือนรวมเรื่องเล่า “จีนศึกษา” ผ่านสายตาหมวยไทยที่มีโอกาสไปร่ำเรียนภาษาจีนเพื่อการสนทนาในมหาวิทยาลัยถงจี้ มหานครเซี่ยงไฮ้ เพียงเพราะอยากอ่านเขียนภาษาจีนให้คล่อง  จะได้อ่านหนังสือจีนที่ไม่มีใครสนใจแปล  แต่แล้วเมื่อได้ไปสัมผัสใกล้ชิดชาวจีนในแดนมังกร การได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจีนนับห้าหกปีทำให้ผู้เขียนชื่นชอบวิถีวัฒนธรรมและความคิด จนกระทั่งปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบได้ก็คือ การเปิดหู เปิดตา และเปิดใจ ยอมรับสิ่งที่จีนเป็นมากกว่าจะไปปรับเปลี่ยนจีนให้เป็นอย่างที่ใจคิด สนใจเรื่องนี้หาอ่านได้ที่ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th/หมวดหมู่ DS721ด429ร 2552

รายการอ้างอิง

ดาริณี (ศุทธสกุล) หาน. (2552). ริมถนนคนจีน. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์.

View (41)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa