SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มี.ค. 14th, 2018 by chanunchida

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิยาลัย มีความรู้ ความตระหนัก ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เป็นไปตามตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม

สำนักงานเลขานุการ  ได้รับมอบหมายในการจัดทำบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ตรงบันได ขึ้น-ลง ชั้น 2 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ
  2. เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

energysaving

บอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนื้อหาภายในบอร์ดประกอบด้วย มาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งสรุปมาจากมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 15  ข้อ (12 + 3) ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (555)

ความสำเร็จของ “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เม.ย. 2nd, 2016 by supaporn

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลังจากการประกาศผลการประกวดอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ของ กฟน.(MEA Energy Saving Building Award) เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 27 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ส่งสารถึงบุคลากร มฉก. ความว่า

27 มกราคม 2559
เรียน ชาว มฉก. ที่รักทุกท่าน

หลายท่านคงจะได้ทราบกันแล้วว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรา ได้รับรางวัลและตราสัญญลักษณ์ “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ของ กฟน. (MEA Energy Saving Building Award)” พร้อมกับได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000,000.00บาท(สองล้านบาท) จากการไฟฟ้านครหลวงในวันนี้ (27 มกราคม 2559) นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของพวกเรา  เนื่องจากรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ไม่ใช่จะได้กันมาง่ายๆ ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดต่างๆ มาหลายขั้นตอนหลายรอบ จนกระทั่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่เราต้องแข่งขันเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกถึง 8 มหาวิทยาลัย และ มฉก.เราก็ได้รับรางวัลนี้ในที่สุด

Read the rest of this entry »

View (1017)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa