SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ
มิ.ย. 1st, 2016 by sirinun

เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ

เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ

การเดินมีความสำคัญต่อสุขภาพ ปัจจุบันการเดินนั้นเป็นที่นิยมกันมากเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเป็นการเคลื่อนไหวหลักของคนเราในการย้ายตนเองจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และเป็นวิธีออกกำลังกายที่ง่าย และไม่สิ้นเปลือง หนังสือเล่มนี้จะช่วยในผู้อ่านได้ปฏิบัติตัวตามโปรแกรมและรายละเอียดในเนื้อหาการออกกำลังกายแบบการเดินที่ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง หมวดหมู่ QT255 ด921 2558

รายการอ้างอิง

วรกานต์ นิยมวิทย์. (บรรณาธิการ). (2558). เดินถูกวิธี : สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆ. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (12)

คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น
เม.ย. 27th, 2016 by sirinun

คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

การดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น นับว่าได้ประโยชน์ต่อตนเอง รวมถึงคนรอบข้างเป็นอย่างมาก สามารถที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา หากมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถดูแลในเบื้องต้นได้ หนังสือ “คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น” เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องการดูแลร่างกายของคนเรา เช่น น้ำหนักกับสุขภาพ,  การรักษาความดันโลหิตสูง, สมุนไพรช่วยลดไขมัน ฯลฯ เนื้อหามีประโยชน์มาก ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และแก้ปัญหาในเบื้องต้น ก่อนจะไปหาหมอเพื่อทำการรักษา หมวดหมู่ WB327ค695 2558

รายการอ้างอิง

วรกานต์ นิยมวิทย์. (บรรณาธิการ). (2558). คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (43)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa