SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ประวัติวันตรุษจีน
ก.พ. 4th, 2016 by ladda

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดเทศกาลตรุษจีน บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม และอาคารบรรณสาร

การเชิดสิงโต

การเชิดสิงโต

การเชิดสิงโต

การเชิดสิงโต

การเล่นโยโย่

การเล่นโยโย่

นักเรียนที่มาร่วมงานให้ความสนใจชมนิทรรศการ

นักเรียนที่มาร่วมงานให้ความสนใจชมนิทรรศการ

Read the rest of this entry »

View (41)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa