SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นในห้องสมุด
ก.ค. 14th, 2017 by buaatchara

ด้วยตำแหน่งคือ บรรณารักษ์ ทำหน้าที่ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน จึงขอแนะนำประโยคภาษาจีนไปใช้สนทนาในเบื้องต้น โดยได้กำกับคำอ่านภาษาไทยไว้ให้อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ที่ทำงานด้านห้องสมุดนำไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ (บางคำจะเป็นคำที่ใช้ในศูนย์บรรณสารสนเทศ)

ภาษาจี คำอ่าน คำแปล
你好! หนี  ห่าว สวัสดีครับ/ค่ะ
老师好! เหล่า  ซือ  ห่าว สวัสดีครับ/ค่ะอาจารย์
学生好! เสวีย  เซิง  ห่าว สวัสดีครับ/ค่ะนักเรียน
谢谢! เซี่ย   เซี่ย ขอบคุณครับ/ค่ะ
再见! ไจ้   เจี้ยน ลาก่อน
早安! จ่าว   อัน สวัสดีตอนเช้า ครับ/ค่ะ
午安! อู่   อัน สวัสดีตอนบ่าย ครับ/ค่ะ
吃饭了吗? ชือฟ่าน เลอ มา กินข้าวหรือยัง ครับ/ค่ะ
你要去哪里? หนี่  เย้า  ชวี่  หนา  หลี่ คุณจะไปไหน
请你排队 ฉิ่ง  หนี่  ผาย  ตุ้ย กรุณาเข้าแถว ครับ/ค่ะ
乐意为您效劳 เล่อ อี้ เหว่ย หนิน เสี้ย เหลา ยินดีรับใช้คุณ ครับ/ค่ะ
有什么要帮忙吗? โหย่ว เสิน เมอ เย้า ปัง หมัง มา มีอะไรให้ช่วยไหม ครับ/ค่ะ
你有什么事吗? หนี่ โหย่ว เสิน เมอ ซื่อ มา คุณมีธุระอะไรไหม ครับ/ค่ะ
你要借书吗? หนี่ เย้า เจี้ย ซู มา คุณต้องการยืมหนังสือไหม
你要还书吗? หนี่ เย้า หวน ซู มา คุณต้องการคืนหนังสือไหม
你要续借吗? หนี่ เย้า ซวี่ เจี้ย มา คุณต้องการยืม (หนังสือต่อไหม
中文书在5 จง เหวิน ซู ไจ้ อู่ โหลว หนังสือจีนอยู่ชั้น 5
中文报纸在5 จง เหวิน เป้า จื่อ ไจ้ อู่ โหลว หนังสือพิมพ์จีนอยู่ ชั้น 5
5 中文图书馆 อู่ โหลว จง เหิวน ถู ซู กว่าน ชั้น5ห้องสมุดภาษาจีน
诗琳通公主御览室 ซือ หลิน ทง กง จู่ วี่ หลัน ซื่อ ห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพๆ
郑午楼博士文物纪念馆 เจิ้ง อู่ โหล่ว ป๋อ ซื่อ เหวิน อู่ จี้ เนี่ยน กว่าน หอเอกสาร ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในห้องสมุด

ภาษาจี คำอ่าน คำแปล
图书馆 ถูซูกว่าน ห้องสมุด
ซู หนังสือ
馆员 กว่านเหยียน บรรณารักษ์
借书 เจี้ย ซู ยืมหนังสือ
还书 หวน ซู คืนหนังสือ
续借 ซวี่ เจี้ย ยืมหนังสือต่อ
报纸  เป้า จื่อ หนังสือพิมพ์
杂志 จ๋า จื้อ นิตยสาร
书展 ซูจ่าน นิทรรศการหนังสือ
书架 ซูเจี้ย ชั้นวางหนังสือ
大学生 ต้า เสวีย เซิง นักศึกษา
学生 เสวีย เซิง นักเรียน
参观者 ชัน กวน เจ่อ แขกเยี่ยมชม

 

View (7833)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa