SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสำรวจปญหาและพฤติกรรมการใชยาผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพรของผูสูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจรเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ
มี.ค. 5th, 2017 by rungtiwa

การสำรวจปญหาและพฤติกรรมการใชยาผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพรของผูสูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจรเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ

The Survey of Medicine, Food Supplement and Herbal Products Used Problems Among Elderly A Case Study at the Community of Tumbon Srisa Chorakhe Noi, Samut Prakan Province

ปิยะวัน วงษบุญหนัก ปวีณา วองตระกูล หรรษา มหามงคล และวรัญญา เนียมขำ . (2559). การสำรวจปญหาและพฤติกรรมการใชยาผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพรของผูสูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจรเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร มฉก.วิชาการ 20 (39), 97-108.

อ่านบทความฉบับเต็ม

 

View (25)

หายป่วย 360 ํ ตั้งแต่หัวจรดเท้า
มิ.ย. 2nd, 2016 by sirinun

หายป่วย 360 ํ ตั้งแต่หัวจรดเท้า

หายป่วย 360 ํ ตั้งแต่หัวจรดเท้า

คนเราสามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ ด้วยเคล็ดลับการป้องกัน สังเกตอาการ การรักษาโรคตั้งแต่หัวจรดเท้า รวมทั้งวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแม้จะป่วยอยู่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีทั้งป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูทุกส่วนของร่างกายให้แข็งแรงตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสมุนไพร ผัก ผลไม้ ที่หาได้ง่ายๆ ในก้นครัว ผู้อ่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องโภชนาการบำบัด ด้วยตัวเองและสามารถต่อยอดไปสู่การนำอาหารและพืชสมุนไพรต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมาใช้แทนยาได้ในอนาคต หมวดหมู่ QV766 อ663ห 2558

รายการอ้างอิง

อารีรัตน์ งามขำ. (2558). หายป่วย 360 ํ ตั้งแต่หัวจรดเท้า.  กรุงเทพฯ : อินส์พัล.

View (9)

น้ำหมักสมุนไพร
พ.ค. 17th, 2016 by sirinun

น้ำหมักสมุนไพรผลไม้

น้ำหมักสมุนไพรผลไม้

น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค หรือ “เอนไซม์” เป็นสารโปรตีนวิตามินเอ บี ซี ดี เค อะมิโนแอซิด (Amino acid) และ อะเซทิลโคเอ (Acetyl Coa) ที่ได้จากการหมักผลไม้นานาชนิด เมื่อทำการหมักระยะเริ่มแรก “น้ำส้มสายชู” ซึ่งมีรสเปรี้ยว อีกระยะหนึ่งเป็น “ยาธาตุ” มีรสขมก่อนจะได้เป็น น้ำหมักชีวภาพหรือเอนไซม์ ซึ่งใช้เวลาหมักขยายประมาณ 2 ปี แต่หากจะนำไป “ดื่มกินเพื่อการบรรเทาโรค” ควรผ่านการหมักขยายเป็นเวลา 6-10 ปีขึ้นไป มีประโยชน์ต่อสุขภาพของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ทำให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้น และช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ แต่น้ำหมักชีวภาพที่อยู่ในท้องตลาด มักเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งมีสภาพเป็นกรดสูงไม่เหมาะที่จะดื่มน้ำหมักชีวภาพแบบเข้มขนทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้  เพราะยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้เรื่องสรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพในการรักษาโรคเป็นอย่างดี  หมวดหมู่ TX817.F7 อ193น 2558

รายการอ้างอิง

อนุพงษ์ บัวแย้ม. (2558). น้ำหมักสมุนไพร. กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น.

View (83)

พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
เม.ย. 28th, 2016 by sirinun

พืช...ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนาในขั้นสูง และมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดสิ้นสุดก็ตาม  แต่การดำเนินชีวิตของคนไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็คงต้องพึ่งพาธรรมชาติ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ” สมุนไพร”  เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมายมาย เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการดำเนินชีิวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่รู้จักกันดีในการรักษาจากแพทย์ทางเลือก ทั้งวงการแพทย์สมัยใหม่ทั่วโลกก็ยอบรับว่าสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้อย่างดีเยี่ยมหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรทางการแพทย์ นอกจากนี้สมุนไพรยังเป็นทั้งอาหารและยาที่ประโชยน์ต่อสุขภาพ หมวดหมู่ QV766 พ815 2558

รายการอ้างอิง

ภัคจีรา ศุภวิชชา. (บรรณาธิการ). (2558). พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ต้นธรรม.

View (36)

ฮือฮาสูตรยาหมอเบิร์ด ล้างเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน
มี.ค. 25th, 2016 by sirinun

ฮือฮา สูตรยาหมอเบิร์ด ล้างเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน

ฮือฮา สูตรยาหมอเบิร์ด ล้างเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน

โรคเส้นเลือดสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต คือสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ แต่ตอนนี้สามารถรักษาได้ด้วยสมุนไพรไทยเพียง 3 ขนาน ได้แก่ ขิงอ่อน พุทราจีนแห้งและเห็ดหูหนูดำสดหรือแห้งก็ได้ นำมาต้มเอาเฉพาะน้ำมาดื่มทุกเช้าและเย็น จะช่วยป้องกันและรักษาอาการให้หายได้ ตามผลการรักษาและเปิดเผยโดย นายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ หรือ “หมอเบิร์ด” ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผู้ซึ่งคิดสูตรผลิตยาสมุนไพรเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคนี้ได้  หมวดหมู่  WL355 ป231ฮ 2558

รายการอ้างอิง

ประชา กัญญาประสิทธิ์. (2558). ฮือฮาสูตรยาหมอเบิร์ด ล้างเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน. พินิจ จันทร และถนอมศักด์ จิรายุสวัสดิ์, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ :ปัญญาชน.

 

View (234)

ฮว่านง็อก สมุนไพรมหัศจรรย์
ก.พ. 10th, 2016 by sirinun

ฮว่านง็อก สมุนไพร มหัศจรรย์

ฮว่านง็อก สมุนไพร มหัศจรรย์

หนังสือเล่มนี้จะไขข้อข้องใจกับสารพันคำถามเกี่ยวกับ “ฮว่านง็อก” หรือ “พญาวานร” สมุนไพรครอบจักรวาล ในการกินสมุนไพร และจะมีอันตรายหรือเปล่า มีงานวิจัยหรือยัง สามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อย่างไร เรื่องเหล่านี้ผู้อ่านที่สนใจหาอ่านได้ หมวดหมู่ QV766 ม114ฮ 2557

รายการอ้างอิง

มงคล พึงพิพัฒน์. (2557). ฮว่านง็อก สมุนไพรมหัศจรรย์. นครปฐม : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง.

View (273)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa