SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
หนังสือดีเด่น ประจำปี 2560
เม.ย. 2nd, 2017 by supaporn

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ตามแต่ละกลุ่ม ได้แก่ สารคดี  นวนิยาย กวีนิพนธ์  รวมเรื่องสั้น หนังสือเด็กเล็ก หนังสือสวยงาม ซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายทีเดียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว กำลังมีอยู่แล้วหลายเรื่อง และกำลังจัดหาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อผู้ใช้บริการของเราค่ะ

หนังสือดีเด่น

หนังสือดีเด่น

ติดตามรายชื่อได้ที่ รายชื่อหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 และติดตามรายชื่อหนังสือดีเด่นในปีก่อนๆ ได้ที่ http://www.lib.obec.go.th/portal/node/5

รายการอ้างอิง
สพฐ. ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560.  สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742052

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. รายชื่อหนังสือดีเด่น. สืบค้นจาก http://www.lib.obec.go.th/portal/node/5

View (12)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa