SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
จากเหล็กกั้นหนังสือมาเป็นที่จัดแสดงหนังสือ สุด Cool!
พ.ค. 23rd, 2021 by chonticha

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในอาคารให้เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายมากขึ้น  และพยายามสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ เห็นหนังสือที่น่าสนใจ ที่เข้ามาใหม่ๆ อยู่เสมอ ๆ โดยการทำกิจกรรม Link หนังสือโดนใจ เพื่อติด QR Code แนะนำหนังสือตามชั้นหนังสือ แต่ได้เพิ่มความน่าสนใจ สะดุดตา โดยการนำเหล็กกั้นที่ชั้นหนังสือ มาทดลองดัดแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ จากเหล็กกั้นหนังสือธรรมดา สามารถนำมาเป็นที่จัดแสดงหนังสือในมุมมองที่แปลกตาขึ้นจากเดิม โดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็จะได้รูปลักษณ์ใหม่ๆ ที่ดูน่าสนใจมากขึ้น

ขั้นตอนการดัดเหล็กกั้นหนังสือ มีดังนี้

1. จากเหล็กกั้นหนังสือแบบดั้งเดิม ดังภาพ

Read the rest of this entry »

View (76)

QR Code Link หนังสือโดนใจ
มิ.ย. 18th, 2020 by chonticha

QR Code Link หนังสือโดนใจ เป็นอีกหนึ่งบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่เข้ากับยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมายในชีวิตประจำวัน  เมื่อพูดถึง QR Code คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะปัจจุบันนี้เมื่อเดินไปที่ไหน ๆ มักจะเห็นกันแทบทุก ๆ พื้นที่รอบ ๆ ตัวเรา อย่างเช่น ตามป้ายโฆษณา ร้านค้า ธนาคาร แม้แต่การอบรม สัมมนา ฯลฯ การใช้ QR code เป็นสีสันของการประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลที่สะดวกมากขึ้น ให้เข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลได้ทันที ที่ สแกน QR code

ศูนย์บรรณสารสนเทศเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำ QR Code มาใช้กับหนังสือ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ เช่น แนะนำเรื่องย่อของหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกหยิบหนังสือเล่มนั้น ๆ มายืมเพื่อกลับไปอ่านที่บ้าน

ขั้นตอนการทำ QR Code มีดังนี้

1.ค้นหาหนังสือจากศูนย์บรรณสารสนเทศที่น่าสนใจ

2. นำรายชื่อหนังสือที่ต้องการค้นหา มาสืบค้นเพื่อหาลิงค์ นำมาทำ QR Code ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ หรือบทคัดย่อที่ได้จากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ เช่น SE-ED , B2S หรือ นายอินทร์ Read the rest of this entry »

View (662)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa