SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ
เม.ย. 27th, 2016 by sirinun

เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ

เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้น  แต่ทำไมหลายๆ คนต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน คำตอบง่ายๆ ก็คือความไม่รู้ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาหมอให้เสียค่าใช้จ่ายมากมาย   สามารถช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและปราศจากโรคโดยการแนะนำจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หมวดหมู่ WB327 ห177ร 2558

รายการอ้างอิง

หมอน้ำหวาน. (2558).  เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ. กรุงเทพฯ : ADJ.

View (33)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa