SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ฮือฮาสูตรยาหมอเบิร์ด ล้างเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน
มี.ค. 25th, 2016 by sirinun

ฮือฮา สูตรยาหมอเบิร์ด ล้างเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน

ฮือฮา สูตรยาหมอเบิร์ด ล้างเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน

โรคเส้นเลือดสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต คือสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ แต่ตอนนี้สามารถรักษาได้ด้วยสมุนไพรไทยเพียง 3 ขนาน ได้แก่ ขิงอ่อน พุทราจีนแห้งและเห็ดหูหนูดำสดหรือแห้งก็ได้ นำมาต้มเอาเฉพาะน้ำมาดื่มทุกเช้าและเย็น จะช่วยป้องกันและรักษาอาการให้หายได้ ตามผลการรักษาและเปิดเผยโดย นายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ หรือ “หมอเบิร์ด” ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผู้ซึ่งคิดสูตรผลิตยาสมุนไพรเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคนี้ได้  หมวดหมู่  WL355 ป231ฮ 2558

รายการอ้างอิง

ประชา กัญญาประสิทธิ์. (2558). ฮือฮาสูตรยาหมอเบิร์ด ล้างเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน. พินิจ จันทร และถนอมศักด์ จิรายุสวัสดิ์, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ :ปัญญาชน.

 

View (98)

โรคหลอดเลือดสมอง
มี.ค. 25th, 2016 by sirinun

โรคหลอดเลือดสมอง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรอดไว ยิ่งห่างไกลจากอัมพาต

โรคหลอดเลือดสมอง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรอดไว ยิ่งห่างไกลจากอัมพาต

โรคหลอดเลือดสมอง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรอดไว อย่าห่างไกลจากอัมพาต และ อัมพฤกษ์เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด เกิดอาการแขนขาใช้งานไม่ได้หรืออ่อนแรง ซึ่งทั้งอัมพาตและอัมพฤกษ์ มีอาการของความเสี่ยงและการดูแลรักษาเหมือนกัน ต่างกันเพียงความรุนแรงของอัมพาตจะมีความรุนแรงมากกว่าอัมพฤกษ์ หนังสือเล่มนี้จะทำให้มีผู้อ่านได้รับความรู้เรื่องสาเหตุของโรค การรักษาและการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  หมวดหมู่  WL355 ร924 2558

รายการอ้างอิง

ศูนย์ความเป็นเลิดทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. (2558). โรคหลอดเลือดสมอง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

View (24)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa