SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรียนรู้ ดูชม อาคารประหยัดพลังงาน “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ย. 1st, 2017 by namfon

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  ได้นำคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทูตพลังงาน รุ่นที่ 1 จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งบุคลากรจากศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 80 คน ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน อาคารประหยัดพลังงาน “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. โดยคุณณัฎฐศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บริหาร สสส. และคณะฯ ได้ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน (ตึกเขียว) เป็นอาคารที่สวยงามและประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับแพลทินัม (Platinum) จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก (LEED) หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ในประเภทการออกแบบอาคารใหม่ และเป็นอาคารหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสูงสุดนี้

คณะทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ

คณะทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ

การศึกษาดูงานที่ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ทำให้ได้ทราบถึง เกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาคารเขียว LEED Green Building Rating Systems พิจารณา ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (521)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับการเข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว
ก.ค. 26th, 2016 by supaporn

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 – 12.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ ผอ. ศูนย์บรรณสารสนเทศ และคณะกรรมการ การอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ที่อาคารบรรณสารเข้าร่วมโครงการและผ่านเข้ารอบเหรียญทอง

คณะเยี่ยมชมถ่ายภาพร่วมกับชาวบรรณสาร

คณะเยี่ยมชมถ่ายภาพร่วมกับชาวบรรณสาร

พื้นที่สีเขียว มุมน่ารัก ที่ใครๆ ก็ขอถ่ายรูป

พื้นที่สีเขียว มุมน่ารัก ที่ใครๆ ก็ขอถ่ายรูป

ชมห้องสมุดในสวน

ชมห้องสมุดในสวน

หน้าบริเวณห้องสมุดในสวน

หน้าบริเวณห้องสมุดในสวน

View (5)

การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม จนเป็นอาคารประหยัดพลังงานชนะเลิศ
มิ.ย. 3rd, 2016 by supaporn

MEA Energy Saving Building 2015

MEA Energy Saving Building 2015

จากหนังสือ MEA Energy Saving Building 2015 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ป่ี 3 ของการไฟฟ้านครหลวง ได้แนะนำอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  โดยมีการบันทึกถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงาน ปี 2015 ประเภทมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี

ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี

Read the rest of this entry »

View (162)

ความสำเร็จของ “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เม.ย. 2nd, 2016 by supaporn

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลังจากการประกาศผลการประกวดอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ของ กฟน.(MEA Energy Saving Building Award) เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 27 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ส่งสารถึงบุคลากร มฉก. ความว่า

27 มกราคม 2559
เรียน ชาว มฉก. ที่รักทุกท่าน

หลายท่านคงจะได้ทราบกันแล้วว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรา ได้รับรางวัลและตราสัญญลักษณ์ “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ของ กฟน. (MEA Energy Saving Building Award)” พร้อมกับได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000,000.00บาท(สองล้านบาท) จากการไฟฟ้านครหลวงในวันนี้ (27 มกราคม 2559) นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของพวกเรา  เนื่องจากรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ไม่ใช่จะได้กันมาง่ายๆ ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดต่างๆ มาหลายขั้นตอนหลายรอบ จนกระทั่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่เราต้องแข่งขันเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกถึง 8 มหาวิทยาลัย และ มฉก.เราก็ได้รับรางวัลนี้ในที่สุด

Read the rest of this entry »

View (1017)

ศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินกิจกรรม การประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน
มี.ค. 29th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินกิจกรรม การประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน

จากการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA Energy Awards) แล้ว  มฉก. ได้มุ่งมั่นและเพื่อความยั่งยืนในการประหยัดพลังงานโดยการเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2016 และ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้รับการต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงพลังงานในการตรวจประเมิน โดยที่อาคารบรรณสาร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอาคารที่อยู่ในโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่มาตรวจที่อาคารบรรณสาร ด้วย

คณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลในภาพรวม

คณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลในภาพรวม

คณะกรรมการฯ ตรวจที่อาคารบรรณสาร

คณะกรรมการฯ ตรวจที่อาคารบรรณสาร

View (16)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa