SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย (The myths of safe pesticides)
พ.ค. 4th, 2016 by sirinun

มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย

มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย

อาหารปนเปื้อนสารเคมีกำลังเป็นภัยคุกคามและนำมาสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในสังคมมาขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้การเกษตรของประเทศไทยเป็นแบบเกษตรเคมีแทบทั้งสิ้น มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ยังคงวิถีเกษตรพื้นบ้านหรือเกษตรชีวภาพ ทำให้อาหารจึงมีการปนเปื้อนสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ มีผลกระทบต่อร่างกายผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้นนักการเกษตรอินทรีย์ อองเดร ลิว ได้สำรวจข้อมูลในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความเชื่อถือในวงการ และนำเสนอให้เห็นว่า อุตสาหกรมการเกษตรสมัยใหม่ที่ผลิตอาหารออกมาวางขายตามท้องตลาดมีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้ออาหารเกษตรต่อไป หมวดหมู่ SB951 ล461ม 2558

รายการอ้างอิง

ลิว, อองเดร. (2558). มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย (The myths of safe pesticides).  (เพ็ญนภา หงส์ทอง, ผู้แปล). ชนิดา แบบฟอร์ด, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา.

View (28)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa