SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีตั้งค่า Microsoft Word ให้บันทึกงานอัตโนมัติ ป้องกันงานหายเวลาไฟดับหรือคอมฯ ค้าง
ก.ค. 13th, 2020 by Tossapol Silasart

เวลาทำงานด้วย Microsoft Word อาจจะเคยพบปัญหาที่ว่า งานที่กำลังพิมพ์อยู่นั้น ยังไม่ได้ทันได้ save แต่มีเหตุการณ์เช่น ไฟดับ หรือเกิดความขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ทำให้ไฟล์งานที่ทำอยู่นั้น หายไปด้วย และต้องเริ่มต้นทำใหม่ หรือเริ่มงานต่อจากที่มีอยู่แล้ว ซึ่งก็อาจจะทำไปได้มากโขอยู่ มีวิธีแนะนำการทำให้ Microsoft Word บันทึกไฟล์งานอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Microsoft Word Auto Save มาฝากกัน ง่าย ๆ ครับ

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Word บันทึกงานอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word เลือกเมนู File มุมซ้ายบนของโปรแกรม

2. เลือกเมนู Options

3. เลือกเมนู Save ในส่วนการตั้งค่า Auto Save ปกตินั้น Microsoft Word ได้กำหนดค่าเริ่มต้นไว้แล้วว่า จะทำการ Save งานทุกๆ 10 นาที หากต้องการให้โปรแกรมทำการ Auto Save งานบ่อยๆ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาเป็น 1 หรือ 2 นาทีก็ได้เลย

หมายเหตุ :  ไม่ได้มีเพียงแต่โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้นที่สามารถตั้งค่า Auto Save ได้ โปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถตั้งค่า Auto Save ได้เช่นกัน เช่น โปรแกรม Microsoft Excel  และ โปรแกรม PowerPoint ซึ่งมีวิธีตั้งค่า ที่เหมือนกัน....ลองนำไปปฏิบัติดูน่ะครับ

View (25)

การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก.พ. 27th, 2019 by ปัญญา วงศ์จันทร์

 

จากการฟังเสวนาในหัวข้อ “การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดย นางสาวกรวรรณ ดีวาจา ในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง I-School and data science : knowledge and experience from  South Korea  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถสรุปได้ดังนี้

นางสาวกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์ห้องสมุดนงเยาว์ชัยเสรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึง การนำแอปพลิเคชั่นไลน์แอดมามีบทบาทในการทำงานในด้านการประชาสัมพันธ์โดยการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า ไลน์แอดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุดจึงได้นำไลน์แอด (Line@) มาใช้ในงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมี

 • คุณสมบัติที่ดีของไลน์แอดมาคือ
 1. One-on-One Chat
 2. Broadcast
 3. Reply mode
 4. Scheduled
 5. Rich Message
 6. Coupon & Promotion
 7. Poll & survey
 8. Popularity
 •  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
 1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น
 2. กำหนดผู้ตอบคำถาม
 3. กำหนดแนวทางการให้บริการ
 4. ประชาสัมพันธ์
 •  บริการที่ใช้สำหรับงานบริการไลน์แอด
 1. บริการช่วยหาหนังสือที่หาไม่พบ
 2. บริการตอบคำถาม เช่น ถาม วันนี้ห้องสมุดปิดกี่โมง ตอบ เปิดให้บริการ 9 โมงเช้าถึง 21.00 น.
 3. ช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและงานบริการของห้องสมุด ได้แก่ การแนะนำหนังสือใหม่ การแจ้งเวลาเปิด-ปิดบริการ การแจ้งตารางกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
 4. บริการรับ-ส่งหนังสือ ตามคณะที่แจ้งความประสงค์
 5. การนำไลน์แอดมาใช้กับกิจกรรมเชิงรุกของห้องสมุด
 • การนำไลน์แอดมาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานห้องสมุด
 1. วิเคราะห์คำถามของไลน์แอดของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงกับงานบริการห้องสมุด
 2. ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสอบถาม คือ เวลา 12.00 น. และ 16.00 น. ซึ่งคาดว่าผู้ใช้บริการว่างเว้นจากการเข้าชั้นเรียนจึงมีเวลาสอบถามข้อมูลและบริการกับงานห้องสมุด
 3. เวลาในการตอบกลับ ภายใน 5 นาที ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดการบริการที่ห้องสมุดกำหนดไว้ว่าจะต้องตอบกลับภายใน 30 นาที
 • การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไลน์แอด
 1. ความพอใจรวม อยู่ที่ 4.49
 2. ความรวดเร็ว 4.46
 3. ความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 4.42

Read the rest of this entry »

View (48)

คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน
ส.ค. 4th, 2016 by sirinun

คู่มือ Cyber Security

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้า และได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ เสียง และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ สามารถรับส่งผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาที ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารเรื่องงานหรือธุรกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีคุณประโยชน์ และก็มีโทษมหันต์ หากผู้ใช้ไม่รู้เท่าถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์มือถือหรือพกพานั้นๆ อย่างถูกวิธี หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายและภาพประกอบที่ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย  หมวดหมู่ QA76.9.A25 ค695 2558

รายการอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2558). คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

View (24)

โปรแกรม Deep Freeze คืออะไร
ก.ค. 31st, 2016 by kamolchanok

หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมต้องใช้โปรแกรม deep freeze มาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยเฉพาะถ้าท่านอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องมีให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้บริการ เช่น ห้องสมุด เป็นต้น หรือบางทีศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือหน่วยที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ก็จะมีการลงโปรแกรมนี้ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีจำนวนมากพอที่จะมาตามดูแลได้ทั้งหมด จึงต้องมีการลงโปรแกรม deep freeze เพื่อช่วยในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

ถ้าจะถามว่า  Deep Freeze แปลว่า อะไร คงต้องแปลแบบพร้อมอธิบายแบบง่ายๆ ว่า คือ การแช่แข็งไดรฟ์ ให้คงอยู่ในสภาพเดิมตลอดเวลา และมีประโยชน์อย่างไร Read the rest of this entry »

View (200)

99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก
พ.ค. 4th, 2016 by sirinun

99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก

99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับความสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้มนุษยโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตที่ทำให้ความเจริญทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติ และผลงานของนักวิทยาศาสตร์จาก 99 ท่านไว้ให้ผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและเรียนรู้ผลงานของนักวิทยาศาสตร์แต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดหมู่ Q141 อ576ก 2558

รายการอ้างอิง

อิศริยา นวลจรรยา. (บรรณาธิการ).  99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (22)

50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก
พ.ค. 3rd, 2016 by sirinun

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

จากผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่ครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้สร้างคุณูปการแก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทอย่างมากในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้้ทำประโยชน์ได้ให้แก่มวลมนุษย์โลก เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหากระชับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย  หมวดหมู่ Q141 ป494ห 2558

รายการอ้างอิง

ปวิชญ์ อริยศิลป์. (บรรณาธิการ).  (2558).  50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก. กรุงเทพฯ : มายิก.

View (7)

เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 4)
มี.ค. 12th, 2016 by supaporn

จากการพยากรณ์เรื่องเทคโนโลยีของบริษัทการ์ดเนอร์ (Gartner) ที่ อ. ดร. ยรรยง เต็งอำนวย สรุปมาเล่าให้ฟังนั้น มาถึงตอนที่ 4 เครื่องจักรติดปัญญา คือ ทุกสิ่งมีสาร (ระ) (Information Everything) เรียนรู้ขั้นเทพ (Advanced Machine Learning) และสรรพสิ่งคิดเองทำเอง (Autonomous Agents & Things) มีรายละเอียดที่ อาจารย์สรุปมาแบ่งปันให้อ่าน ติดตามเองเลยดีกว่า มีครบรสกว่าที่จะสรุปให้อ่านค่ะ http://www.dailynews.co.th/it/384827

รายการอ้างอิง
ยรรยง เต็งอำนวย. (2559). เทคปีลิง ตอนที่ 4 เครื่องจักรติดปัญญา. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/384827

View (15)

เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 3)
มี.ค. 5th, 2016 by supaporn

เป็นตอนที่ 3 แล้วสำหรับการคาดการณ์ของ การ์ดเนอร์ (Gartner) ที่ อ. ดร. ยรรยง เต็งอำนวย นำมาสรุปให้อ่านกัน ในตอนนี้จะประกอบด้วย แหสิ่งของ (device mesh) ใช้งานรอบตัว (ambient user exerience) และเครื่องพิมพ์สามมิติ

คำว่า แห (mesh) คือ การที่สิ่งของรอบตัวเรา มีสมองเล็กๆ ในตัว มีวงจรสื่อสารถึงกันผ่านเน็ตได้ จึงเกิดโยงใยเป็นแห (ที่มองไม่เห็น) อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้ เช่น เดินไปที่ขอบทางเท้าในถนน ปฏิทินในมือถือรู้ว่าต้องไปประชุมที่นั่นที่นี่ก็ “โบก” รถแท็กซี่ให้ (ส่งข้อความไปขึ้นที่จอภาพในแท็กซี่แถวนั้น) คันไหนสนใจก็โฉบมารับ เวลาลงก็หักเงินค่าโดยสารกันไป ทั้งนี้ไม่ต้องแตะ_หยิบ_จับสิ่งของใด ๆ ให้เป็นที่เอิกเกริกเลยยิ่งอ่านยิ่งสนุกและเข้าใจได้อย่างง่าย ติดตามอ่านต่อค่ะ ได้ที่ : http://www.dailynews.co.th/it/383454

รายการอ้างอิง
ยรรยง เต็งอำนวย. (2559). เทคปีลิง (3) แหดิจิตอล. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/383454

View (8)

เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 2)
ก.พ. 26th, 2016 by supaporn

ตามอ่านตอนที่ 2 ของ อ. ดร. ยรรยง เต็งอำนวย ที่สรุปเทคโนโลยีปี 2016 ที่บริษัทการ์ดเนอร์ (Gartner) ทำนาย การ์ดเนอร์วางเทคโนโลยีไว้เป็น สามกลุ่ม คือ Digital mesh, Smart machines และ New IT reality อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.dailynews.co.th/it/381955

บทความที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 1)

รายการอ้างอิง
ยรรยง เต็งอำนวย. (2559). เทคปีลิง (2) สามสหายไฮเทค. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/381955

View (16)

เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 1)
ก.พ. 19th, 2016 by supaporn

บริษัทการ์ดเนอร์ ทำนายอนาคตเทคโนโลยีด้านไอทีทุกปี ในปี 2016 อ. ยรรยง เต็งอำนวย จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปให้อ่านง่ายๆ สไตล์ของอาจารย์  แค่ชื่อก็มันแล้ว “เทคปีลิง ว่าด้วยกระเจิงเทค” โดยการ์ดเนอร์ ใช้คำว่า disruptive trends คือเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มว่าจะมีผลมหาศาลต่อวงการเรียกว่าฉีกหน้าวงการอุตสาหกรรม ต่าง ๆ กันกระจุยกระจายเลย อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/380433

เทคบทความที่เกี่ยวข้องปีลิง ตอนที่ 2 สามสหายไฮเทค

รายการอ้างอิง
ยรรยง เต็งอำนวย. (2559). เทคปีลิง (1) ว่าด้วยกระเจิงเทค. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/380433

View (18)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa