SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 3)
มี.ค. 5th, 2016 by supaporn

เป็นตอนที่ 3 แล้วสำหรับการคาดการณ์ของ การ์ดเนอร์ (Gartner) ที่ อ. ดร. ยรรยง เต็งอำนวย นำมาสรุปให้อ่านกัน ในตอนนี้จะประกอบด้วย แหสิ่งของ (device mesh) ใช้งานรอบตัว (ambient user exerience) และเครื่องพิมพ์สามมิติ

คำว่า แห (mesh) คือ การที่สิ่งของรอบตัวเรา มีสมองเล็กๆ ในตัว มีวงจรสื่อสารถึงกันผ่านเน็ตได้ จึงเกิดโยงใยเป็นแห (ที่มองไม่เห็น) อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้ เช่น เดินไปที่ขอบทางเท้าในถนน ปฏิทินในมือถือรู้ว่าต้องไปประชุมที่นั่นที่นี่ก็ “โบก” รถแท็กซี่ให้ (ส่งข้อความไปขึ้นที่จอภาพในแท็กซี่แถวนั้น) คันไหนสนใจก็โฉบมารับ เวลาลงก็หักเงินค่าโดยสารกันไป ทั้งนี้ไม่ต้องแตะ_หยิบ_จับสิ่งของใด ๆ ให้เป็นที่เอิกเกริกเลยยิ่งอ่านยิ่งสนุกและเข้าใจได้อย่างง่าย ติดตามอ่านต่อค่ะ ได้ที่ : http://www.dailynews.co.th/it/383454

รายการอ้างอิง
ยรรยง เต็งอำนวย. (2559). เทคปีลิง (3) แหดิจิตอล. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/383454

View (8)

เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 2)
ก.พ. 26th, 2016 by supaporn

ตามอ่านตอนที่ 2 ของ อ. ดร. ยรรยง เต็งอำนวย ที่สรุปเทคโนโลยีปี 2016 ที่บริษัทการ์ดเนอร์ (Gartner) ทำนาย การ์ดเนอร์วางเทคโนโลยีไว้เป็น สามกลุ่ม คือ Digital mesh, Smart machines และ New IT reality อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.dailynews.co.th/it/381955

บทความที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 1)

รายการอ้างอิง
ยรรยง เต็งอำนวย. (2559). เทคปีลิง (2) สามสหายไฮเทค. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/381955

View (27)

เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 1)
ก.พ. 19th, 2016 by supaporn

บริษัทการ์ดเนอร์ ทำนายอนาคตเทคโนโลยีด้านไอทีทุกปี ในปี 2016 อ. ยรรยง เต็งอำนวย จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปให้อ่านง่ายๆ สไตล์ของอาจารย์  แค่ชื่อก็มันแล้ว “เทคปีลิง ว่าด้วยกระเจิงเทค” โดยการ์ดเนอร์ ใช้คำว่า disruptive trends คือเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มว่าจะมีผลมหาศาลต่อวงการเรียกว่าฉีกหน้าวงการอุตสาหกรรม ต่าง ๆ กันกระจุยกระจายเลย อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/380433

เทคบทความที่เกี่ยวข้องปีลิง ตอนที่ 2 สามสหายไฮเทค

รายการอ้างอิง
ยรรยง เต็งอำนวย. (2559). เทคปีลิง (1) ว่าด้วยกระเจิงเทค. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/380433

View (18)

อยากจะเป็น แมคกายเวอร์
ก.พ. 12th, 2016 by supaporn

แมคกายเวอร์เป็นสายลับในภาพยนตร์ฉายทางโทรทัศน์ เรื่อง ยอดคนสมองเพชร เมื่อหลายสิบปีก่อน มีทักษะพิเศษในการนำสิ่งรอบตัวมาประดิษฐ์คิคค้นเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ โดยมีอุปกรณ์ประจำตัวคือ มีดพับสวิสสารพัดประโยชน์

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้แนะนำเว็บไซต์สำหรับคนที่อยากเก่งแบบแมคกายเวอร์ เช่น www.instructables.com และ www.lifehacker.com พร้อมทั้งแนะนำ TRIZ อ่านดูค่ะ เผื่อจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/378989

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. แมคกายเวอร์ยุคอินเทอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/378989

View (68)

การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต
ก.พ. 9th, 2016 by sirinun

การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต

การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต

หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลและนำเสนอเรื่องราวสังคมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เช่น โครงสร้างของการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในระดับสากล องค์ประกอบของการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต การอภิบาลอินเทอร์เน็ต แนวคิดและทฤษฎีในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต เว็บ 2.0 และการกำกับดูแล 2.0 แนวทางการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในบริบทสื่อหลอมรวม ตลอดจนประสบการณ์ของการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมไปถึงโครงสร้างการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย หมวดหมู่ TK5105.8854 พ735ก 2556

รายการอ้างอิง

พิรงรอง รามสูต.( 2556). การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (32)

กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก.พ. 3rd, 2016 by sirinun

กำเนิดวิทยาศาสตร์

กำเนิดวิทยาศาสตร์

กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือชุดหนังสือจำนวน 10 เล่มที่บอกเล่าเรื่องราวล้ำสมัยสำคัญ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แพทยศาสตร์ วิศวกรร การสำรวจอวกาศ และเทคโนโลยี นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ในแต่ละเล่มจะกล่าวถึงช่วงเวลาในประวัติศาสตร์แต่ละช่วงและเน้นถึงความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ให้รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์หลายพันรายการและชื่อผู้ค้นพบหรือผู้ประดิษฐ์อีกด้วย มีภาพประกอบสีสวยงาม หาอ่านที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ  หมวดQ125 ค173ก 2557

รายการอ้างอิง

คลาร์ก, จอห์น โอ. อี. (2557). กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

View (25)

Top 10 Strategic Technology Trends 2016
ม.ค. 25th, 2016 by supaporn

Gartner ได้ชี้ว่า 10 เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มในปี 2016 นั้นมีดังนี้ค่ะ

Top 10 Strategic Technology Trends 2016

Top 10 Strategic Technology Trends 2016

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.gartner.com/newsroom/id/3143521 หรือดู slideshare  ได้ที่ http://www.slideshare.net/denisreimer/gartner-top-10-strategic-technology-trends-2016

รายการอ้างอิง

Gartner. 2015. Gartner Identifies the Top 10 Strategic technology Trends for 2016. Retrieved 25 January 2016  from http://www.gartner.com/newsroom/id/3143521

View (44)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa