SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต (Issho futoranai karada ni naru)
ก.ค. 9th, 2016 by sirinun

10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต

10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต

“ใครๆ ก็อยากหุ่นดีแบบไม่ต้องเครียด แต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้” คงไม่ดีแน่ถ้ารูปร่างไม่อ้วนจนเกินควร ไม่ได้สัดส่วนน้ำหนักมากเกินไปจนทำให้เกิดโรคภัยต่อร่างกายได้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับให้ผู้อ่านที่สนใจในการลดความอ้วน หันมาดูแลรูปร่างได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอดอาหารจนเกินไป แต่ให้รู้จักกินให้เป็น และพักผ่อนให้เพียงพอ โดยการผ่อนคลายให้ร่างกายและจิตใจด้วยการดีท็อกซ์อย่างถูกวิธี และค่อยๆ สร้างความเคยชินให้ตัวเองโดยไม่หักโหมจนเกินไป หมวดหมู่ WD212 อ913ส 2558

รายการอ้างอิง

เอรินะ, อาเบะ. (2558). 10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต. แปลจาก Issho futoranai karada ni naru. แปลโดย  เมธินี นุชนาคา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์.

View (13)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa