SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การศึกษาการประพันธ์นวนิยายเรื่องสั้นของเฉินป๋อเหวิน
พ.ค. 18th, 2016 by rungtiwa

การศึกษาการประพันธ์นวนิยายเรื่องสั้นของเฉินป๋อเหวิน

陈博文的短篇小说创作研究

ทศพล วิทิตหิรัญกุล. (2556). การศึกษาการประพันธ์นวนิยายเรื่องสั้นของเฉินป๋อเหวิน. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  8 (16), 59-70.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (8)

แนวคิดด้านการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๑
เม.ย. 23rd, 2016 by rungtiwa

แนวคิดด้านการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๑

Political Concepts in the Literature Awarded “Pan Waen Fah” Prize in 2008

Hongbo Qin (โกมล). (2553). แนวคิดด้านการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๑. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 5 (10), 29-41.

อ่านบทความฉบับเต็ม

 

View (7)

รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ
ก.พ. 16th, 2016 by sirinun

รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ

รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ

วรรณกรรมจีนร่วมสมัย 4 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น “โคนส้มดวงน้อย”  “หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ” “สาวน้อยเสี่ยวหยูว” “ตำนานกับข้าวคู่” โดยผู้เขียนวรรณกรรมทั้ง 3 คนล้วนเป็นผู้หญิงทั้งหมด ซึ่งผู้เขียนได้สะท้อนว่าความรักเป็นทั้งรอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจมนุษย์ที่ยากจะอธิบายได้อย่างกระจ่างชัดเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจในวรรณกรรมจีน หมวดหมู่ รส ซ711ร  2558

รายการอ้างอิง

ปิงซิน, เหยียนเกอหลิง, ซูเฉี้ยว. (2558) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แปล. รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

 

 

View (34)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa