SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
The Google way
ก.พ. 10th, 2016 by sirinun

The Google WAY

The Google WAY

 

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของกูเกิลโดยเฉพาะวิธีคิดของกูเกิลที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งไม่มีสอนในตำราใด ๆ โดยเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านโมเดลทางธุรกิจ, การบริหารจัดการ, การจัดโครงสร้างองค์กร, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งการผลิตสินค้าต่าง ๆ ความสำเร็จในการดึงดูดเด็กอัจฉริยะไฟแรงจากทั่วโลกให้มาร่วมงานด้วย และการเอาใจใส่ต่อกลุ่มลูกค้า ทำให้กูเกิลกลายมาเป็นผู้นำของธุรกิจเสิร์ชเอนจิน และอีกหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการเปลี่ยนความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับลูกค้าไปในแบบที่ไม่อาจจะ หวนกลับคืนมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไป หมวดหมู่ TK5105.885.G66 ก683ก 2558

รายการอ้างอิง

กิราร์ด, เบอร์นาร์ด. (2558). The Google WAY. กรุงเทพฯ : เอสเอสทีวีผู้จัดการ.

 

View (17)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa