SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
จากเหล็กกั้นหนังสือมาเป็นที่จัดแสดงหนังสือ สุด Cool!
พ.ค. 23rd, 2021 by chonticha

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในอาคารให้เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายมากขึ้น  และพยายามสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ เห็นหนังสือที่น่าสนใจ ที่เข้ามาใหม่ๆ อยู่เสมอ ๆ โดยการทำกิจกรรม Link หนังสือโดนใจ เพื่อติด QR Code แนะนำหนังสือตามชั้นหนังสือ แต่ได้เพิ่มความน่าสนใจ สะดุดตา โดยการนำเหล็กกั้นที่ชั้นหนังสือ มาทดลองดัดแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ จากเหล็กกั้นหนังสือธรรมดา สามารถนำมาเป็นที่จัดแสดงหนังสือในมุมมองที่แปลกตาขึ้นจากเดิม โดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็จะได้รูปลักษณ์ใหม่ๆ ที่ดูน่าสนใจมากขึ้น

ขั้นตอนการดัดเหล็กกั้นหนังสือ มีดังนี้

1. จากเหล็กกั้นหนังสือแบบดั้งเดิม ดังภาพ

Read the rest of this entry »

View (89)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa