SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
WordPress สร้างบล็อกอัจฉริยะก้าวก่อนใครในโลกออนไลน์
ม.ค. 8th, 2016 by sirinun

WordPress สร้างบล็อกอัจฉริยะก้าวก่อนใครในโลกออนไลน์

WordPress สร้างบล็อกอัจฉริยะก้าวก่อนใครในโลกออนไลน์

ในโลกของอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาไปไกล เราคงเคยได้ยินคำว่า “บล็อก” (Blog) ปัจจุบันบล็อกเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกอินเทอร์เน็ต มีบล็อกเกิดใหม่ทุกวัน หลาย ๆ คนหันมาสร้างบล็อกของตัวเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือ เกิดคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราสามารถเข้าไปหาความรู้ได้อย่างไม่จำกัดบล็อกไม่เพียงใช้เป็นพื้นที่เผยแพร่บทความหรือข้อเขียนของเจ้าของบล็อกเท่านั้น แต่ยังประยุกต์ใช้สำหรับการโฆษณาขายสินค้า การทำธุรกิจออนไลน์ หรือใช้งานในลักษณะอื่น ๆ ตามความต้องการ ผู้อ่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เขียนโดย อนุชา ลีวรกุล จะได้รู้จักความหมาย และเข้าใจวิธีการสร้าง “บล็อก” (Blog) ได้อย่างง่าย ๆ และมีบล็อกที่มีหน้าตาสวยงามไม่ต่างจากมืออาชีพและสามารถปรับแต่งบล็อกได้ทุกอย่างตามความต้องการ  เราสามารถใช้ WordPress สร้างบล็อก โดยใช้เทคนิคการสร้างที่มีประสิทธิภาพ และมีเคล็ดลับน่ารู้จากหนังสือเล่มนี้  ผู้อ่านสามารถหาอ่านได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  หนังสือทั่วไปชั้น 4 หมวดหมู่ TK5105.8884 อ187ว 2551

View (20)

การอบรมการเขียน Blog
ม.ค. 7th, 2016 by supaporn

วันที่ 7 มกราคม 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดอบรมการเขียนบล็อกด้วยโปรแกรม WordPress เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ในการจัดการความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป โดยมีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง และพร้อมที่่จะแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้ ได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม WordPress วิธีการนำบทความที่เขียนขึ้นเผยแพร่ การมีรูปภาพประกอบบทความ โดยการหาภาพประกอบอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การจัดการขนาดของภาพ (Resize) รวมทั้งการใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา เพื่อให้บทความหรือเนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการสรุปแนวทางการเขียนบทความเพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ ประเภทของความรู้ที่จะเขียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดคลังความรู้ของ
ศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

เอกสารประกอบการอบรมเอกสารประกอบการอบรม

การค้นหารูปภาพอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

20160107-Blog-Training320160107-Blog-Training4

Read the rest of this entry »

View (87)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa