SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
โภชนาการชะลอวัย
พ.ค. 11th, 2016 by sirinun

โภชนาการชะลอวัย

โภชนาการชะลอวัย

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่อยากแก่ อยากที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน มีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว สนใจเรื่องอาหารการกิน และการออกกำลังกาย “โภชนาการชะลอวัย” เล่มนี้ได้รวบรวมผลงาน ประสบการณ์ งานวิจัย และความรู้จากการเป็นวิทยากรของผู้เขียนอย่างมากมาย  เพื่อไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนเภสัชภัณฑฺหรือการใช้อาหารเป็นยาในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนในครอบครัวอย่างเป็นระบบ รวมถึงคนรอบข้างให้เป็นสังคมชะลอวัย ใส่ใจในการกิน  หมวดหมู่ QU145 อ881ภ 2559

รายการอ้างอิง

เอกราช บำรุงพืชน์. (2559). โภชนาการชะลอวัย.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

View (30)

50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

50 เมนู อาหารลดน้ำหนัก

50 เมนู อาหารลดน้ำหนัก

เรื่องความอ้วนเป็นปัญหาสำหรับหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ มีความเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ ได้  “50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก” เป็นความรู้เรื่องโภชนาการกับการลดน้ำหนัก เขียนโดยนักวิชาการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เชียวชาญความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ร่วมกับโภชนการในการประกอบอาหารให้อร่อย เหมะกับผู้อ่านที่สนใจที่จะลดน้ำหนักโดยเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หมวดหมู่ WB405 ร633ห 2558

รายการอ้างอิง

รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และ ริญ เจริญศิริ. (2558). 50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก. กรุงเทพฯ : สารคดี.

 

View (45)

แมคโครไบโอติกส์ติกส์ (Macrobiotics) : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับ ธรรมชาติ
ก.พ. 12th, 2016 by sirinun

 Macrobiotics : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ

Macrobiotics : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ

หนังสือ “แมคโครไบโอติกส์ การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ” เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารและการดูแลตัวเองหลังจากที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ใครที่เป็นแฟนและเคยอ่านงานเขียนของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คงจะทราบดีว่า งานเขียนของเธอนั้นเหมือนมีเธอมานั่งเล่าให้ฟังตรงหน้า ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ อ่านแล้วอบอุ่น สบายกายสบายใจ ที่สำคัญสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงงานเขียนของ สิทรา พรรณสมบูรณ์ สามารถช่วยคุณได้ หากพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ “กินดี อยู่ดี” เพื่อสุขภาพกาย-ใจที่ดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานภาพผู้ป่วยหรือไม่ป่วยก็ตาม หมวดหมู่ WB890 ส723ม 2551

รายการอ้างอิง

สิทรา พรรณสมบูรณ์. (2558). แมคโครไบโอติกส์ติกส์ (Macrobiotics) : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : มติชน.

View (115)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa