SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การปรับ / ลด ขนาดหน้าเอกสาร PDF เบื้องต้นเพื่อความเหมาะสม
มิ.ย. 27th, 2018 by Dr.sanampol

ผู้เขียนมีโอกาสได้สแกนเอกสารที่เป็นตัวเล่มหนังสือในจัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อสะดวกในการจัดเก็บไฟล์และสะดวกต่อการอ่านเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นจัดเก็บไฟล์เอกสาร นั่นคือ เมื่อเราทำการสแกนไฟล์เอกสารที่เป็น PDF เรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารที่สแกนบางหน้า อาจจะมีขนาดของเอกสารไม่เท่ากัน จนดูไม่สวยงาม วิธีการง่าย ๆ ที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ในการจัดการเอกสารเหล่านั้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่าย ๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดเรียงไฟล์การเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ Read the rest of this entry »

View (16419)

การใส่ metadata ให้ไฟล์ PDF
ม.ค. 12th, 2018 by Suvanrat Kraibutda

ในปัจจุบันเรามักจะใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ในการจัดทำเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของการให้ข้อมูล และเมื่อเราต้องการทำเอกสารนั้นให้อยู่ในรูปแบบเดิม หรือรักษาคุณสมบัติของเอกสารนั้นไว้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ การจัดหน้ากระดาษ และฟอนต์ จะต้องทำการ Export ไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก และสามารถเปิดได้กับทุกอุปกรณ์

หากเราต้องนำไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต หรือต้องการแชร์ให้ผู้อื่น เราสามารถกำหนดขอบเขตการใช้เอกสารได้โดยการใส่ metadata ให้ไฟล์ PDF เพื่อป้องกับการคัดลอกข้อความ หรือรูปภาพได้โดยง่าย ทำให้ผู้อ่านสามารถเปิดอ่านได้เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ เอกสารที่ใส่ Metadata และถูกใช้เผยแพร่ลงอินเตอร์เน็ต จะสามารถถูกค้นด้วย Google หรือ Web Search Engine ได้  Search Engine จะหาไฟล์เอกสารเจอได้ จากการใส่ Keywords โดยระบุเป็นคำๆ และคั่นด้วยเครื่องหมาย comma ( , ) ประโยชน์ของ Search Engine คือ เอกสารของเราจะถูกค้นหามากขึ้นจากผู้ใช้ทั่วโลก ที่ค้นหาคำสำคัญ หรือ Keywords ตรงกันกับ Keywords ที่เราใส่ไว้ใน metadata ค่ะ

Read the rest of this entry »

View (713)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa