SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การศึกษาภาพลักษณ์ของพ่อในนวนิยายเรื่อง “จดหมายจากเมืองไทย”
พ.ค. 19th, 2016 by rungtiwa

การศึกษาภาพลักษณ์ของพ่อในนวนิยายเรื่อง “จดหมายจากเมืองไทย”

《南风吹梦》中的父亲形象研究

 

Nong Yi. (2557). การศึกษาภาพลักษณ์ของพ่อในนวนิยายเรื่อง “จดหมายจากเมืองไทย” . วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  9 (18), 27-38.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (30)

การวิเคราะห์เรื่อง “นวนิยายเรื่องยาวภาษาจีนในประเทศไทย
ก.พ. 24th, 2016 by rungtiwa

การวิเคราะห์เรื่อง “นวนิยายเรื่องยาวภาษาจีนในประเทศไทย”

《论泰国华文长篇小说》

 

ศศิวิมล เรียนทับ 陆碧霞. (2554). การวิเคราะห์เรื่อง “นวนิยายเรื่องยาวภาษาจีนในประเทศไทย”. วารสาร มฉก.วิชาการ 14 (28), 41-65.

อ่านบทความฉบับเต็ม

 

View (21)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa