SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การออกแบบป้ายกิจกรรมด้วยตนเองโดยใช้แอป PicsArt บนหน้าจอมือถือ
ก.ค. 5th, 2021 by อุไรรัตน์ ผาสิน

การจัดกิจกรรมบริการชุมชนในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้ออกแบบป้ายกิจกรรมการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้มาร่วมกิจกรรมกับทางห้องสมุด  ซึ่งผู้เขียนจะใช้แอป PicsArt เป็นหลักในการออกแบบผ่านหน้าจอมือถือ

  • PicsArt เป็นแอปพลิเคชั่นที่มีเครื่องมือในการแก้ไขตัดต่อภาพให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งภาพพื้นหลัง ภาพถ่ายที่สามารถนำมาเป็นภาพพื้นหลังสวยๆ แปลกตา หรือการแทรกภาพถ่ายตัวเราลงไปให้เป็นภาพเดียวกันเพิ่มความกลมกลืนและไม่มีรอยการตัดต่อให้เห็นเสมือนเป็นภาพเดียวกัน  สำหรับสติ๊กเกอร์มีให้เลือกใช้งานหลากหลายแบบไม่มีลิขสิทธ์ หรือแม้แต่รูปแบบการใช้อักษร สีอักษร มีมากมายเช่นกัน ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ยกเว้นการใช้งานระดับพรีเมี่ยม

 

ตัวอย่างป้ายกิจกรรมที่ใช้แอปพลิเคชั่น PicsArt ในการออกแบบ

Read the rest of this entry »

View (141)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa