SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Thailand 4.0
ก.ย. 10th, 2016 by supaporn

ระยะนี้ได้ยินคำว่า Thailand 4.0 กันหนาหู หลายคนอาจจะสงสัยว่า คืออะไร แล้ว 1-3 คืออะไรบ้าง เรามีภาพอธิบายง่ายๆ มาให้ค่ะ

Thailand 4.0

Thailand 4.0

รายการอ้างอิง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2559).  EGA พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 Thailand Economic MODEL. กรุงเทพฯ : สำนักงาน. สืบค้นจาก https://www.ega.or.th/th/content/920/11549/

View (97)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa