SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีสร้างปฏิทินเองได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ธ.ค. 9th, 2020 by Tossapol Silasart

การสร้างปฏิทินเองได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ไม่ว่าจะเป็น Excel 2010 2013 2016 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด นั้นทำได้ง่ายมาก เพราะโปรแกรมจะมี รูปแบบ (templates) สำเร็จรูปไว้ให้เลือกใช้งานตามใจชอบ

ในตัวอย่างนี้จะสร้างปฏิทินด้วย Microsoft Excel 2019 ซึ่งเมนูขั้นตอนการทำก็จะไม่ต่างกับเวอร์ชั่นอื่นมากนัก

ขั้นตอนการสร้าง

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมา ถ้าเปิดโปรแกรม Excel อยู่แล้วก็ให้คลิกแถบ File > เลือก New

Read the rest of this entry »

View (36880)

การทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ พร้อมสรุปผลแบบประเมิน (แบบคำนวณสูตร Excel)
ก.พ. 1st, 2019 by chanunchida

แบบประเมินความพึงพอใจเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อวัดหรือเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จัดกิจกรรม เพื่อจะได้ทราบว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น มีประโยชน์ในการจัดหรือไม่ ผู้ร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นแต่ละด้านที่ผู้จัดต้องการทราบผลการจัดในแต่ละประเด็นอย่างไร ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน หรือในภาพรวมอย่างไร หรือไม่ เพื่อจะได้ทราบผลการประเมิน ซึ่งเสมือนเป็นผลของการดำเนินกิจกรรมว่าออกมาในรูปแบบที่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมพอใจ หรือต้องปรับปรุงในด้านใดบ้าง เพื่อจะได้สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในครั้งต่อไป

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จึงต้องสร้างเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการทราบในแต่ละด้าน และมีการกำหนดเกณฑ์ความพึงพอใจ เช่น มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจมาแล้ว จะต้องนำผลการกรอกคะแนนความพึงพอใจในแต่ละข้อมาคำนวณเพื่อสรุปคะแนนและวิเคราะห์คะแนนในแต่ละข้อ Read the rest of this entry »

View (80198)

การสร้างหัวตารางใน Microsoft Excel ไม่ยากอย่างที่คิด
มิ.ย. 29th, 2018 by sugreeya yotnuy

การสร้างหัวตารางใน Microsoft Excel ไม่ยากอย่างที่คิด

           การสร้างหัวตารางใน Microsoft Excel จะเป็นการพิมพ์หัวตารางซ้ำให้อัตโนมัติ (เมื่อคุณคลิกสั่งพิมพ์) ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลามาเพิ่มหัวตารางที่ละหน้า ขั้นตอนการทำ มีดังนี้

1. คลิกแถบเมนู “เค้าโครงหน้ากระดาษ” และเลือกคำสั่ง “พิมพ์ชื่อเรื่อง”

create-table-header Read the rest of this entry »

View (10490)

โปรแกรม “Excel” พูดได้
ม.ค. 26th, 2018 by Tossapol Silasart

โปรแกรม Microsoft Excel พูดภาษาอังกฤษได้

บางท่านไม่เคยรู้มาก่อน หรือบ้างท่านก็คงรู้แล้ว…นอกจากโปรแกรม Microsoft Excel มีความโดดเด่นเรื่องการคำนวณต่างๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หารตัวเลข และฟังชั่นที่ใช้ในการคำนวณอีกมากมาย เช่น การหาผลรวมของตัวเลขจำนวนมาก

โปรแกรม Microsoft Excel  นั้นยังมีความสามารถในการแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นคำพูดได้อีกด้วย ซึงการแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นคำพูดนั้นมีประโยชน์มากสำหรับผู้พิการทางสายตา และผู้มีด้อยเรื่องภาษาในการอ่านออกเสียงไม่ถูก หรือสะกดไม่ถูก โปรแกรม Excel สามารถช่วยท่านได้

ขั้นตอนการทำ…โปรแกรม Microsoft Excel พูดภาษาอังกฤษได้…

* ให้ทุกท่านคลิกตามลำดับได้เลยน่ะครับ ดังรูป *

Capture01

โปรแกรมExcelพูดได้

วิธีการใช้งาน…

  1. พิมพ์ข้อความ ภาษาอังกฤษ ในเซลล์ไหนก็ได้ของ Excel
  2. เลือกข้อความที่ต้องการให้ Excel พูด
  3. กดฟังก์ชั่นพูด

โปรแกรมExcelพูดได้03

* สำหรับโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ขึ้นไป ถึงสามารถใช้ฟังชั่นนี้ได้น่ะครับ….ขอบคุณครับ

View (136)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa