SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีตั้งค่า Microsoft Word ให้บันทึกงานอัตโนมัติ ป้องกันงานหายเวลาไฟดับหรือคอมฯ ค้าง
ก.ค. 13th, 2020 by Tossapol Silasart

เวลาทำงานด้วย Microsoft Word อาจจะเคยพบปัญหาที่ว่า งานที่กำลังพิมพ์อยู่นั้น ยังไม่ได้ทันได้ save แต่มีเหตุการณ์เช่น ไฟดับ หรือเกิดความขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ทำให้ไฟล์งานที่ทำอยู่นั้น หายไปด้วย และต้องเริ่มต้นทำใหม่ หรือเริ่มงานต่อจากที่มีอยู่แล้ว ซึ่งก็อาจจะทำไปได้มากโขอยู่ มีวิธีแนะนำการทำให้ Microsoft Word บันทึกไฟล์งานอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Microsoft Word Auto Save มาฝากกัน ง่าย ๆ ครับ

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Word บันทึกงานอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word เลือกเมนู File มุมซ้ายบนของโปรแกรม

2. เลือกเมนู Options

3. เลือกเมนู Save ในส่วนการตั้งค่า Auto Save ปกตินั้น Microsoft Word ได้กำหนดค่าเริ่มต้นไว้แล้วว่า จะทำการ Save งานทุกๆ 10 นาที หากต้องการให้โปรแกรมทำการ Auto Save งานบ่อยๆ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาเป็น 1 หรือ 2 นาทีก็ได้เลย

หมายเหตุ :  ไม่ได้มีเพียงแต่โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้นที่สามารถตั้งค่า Auto Save ได้ โปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถตั้งค่า Auto Save ได้เช่นกัน เช่น โปรแกรม Microsoft Excel  และ โปรแกรม PowerPoint ซึ่งมีวิธีตั้งค่า ที่เหมือนกัน....ลองนำไปปฏิบัติดูน่ะครับ

View (26)

การติดตั้ง Add-In Zotero ใน Microsoft Word
เม.ย. 25th, 2020 by pailin

Zotero เป็น software ประเภท open source สาหรับช่วยบริหารจัดการข้อมูลรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง หรือที่เรียกกันว่า Reference management และมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างรูปแบบการเขียนอ้างอิงได้หลายรูปแบบ ซึ่ง Zotero สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Word ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ใช้งานสามารถส่งรายการบรรณานุกรมที่เก็บรวบรวมไว้ใน Zotero เข้ามาแทรกตามตำแหน่งต่างๆ ในเอกสาร word ได้สะดวก ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องติดตั้ง Add-In ใน tool ของ Microsoft Word เพิ่มเติม โดยผู้เขียน ขอแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Zotero  ส่วนที่ 2 การนำรายการทางบรรณานุกรมที่มีการดาวน์โหลดจากฐานข้อมูลหรือระบบที่ให้บริการจัดทำรูปแบบการอ้างอิงออกมา ส่วนที่ 3 การนำข้อมูลทางบรรณานุกรมที่นำออกจากฐานข้อมูล/ระบบห้องสมุด เข้าโปรแกรม Zotero และส่วนที่ 4 กล่าวถึงการ add-in โปรแกรม Zotero กับ Microsoft Word ต่อไป

ส่วนที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม Zotero ในคอมพิวเตอร์

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Zotero จากเว็บไซต์ เนื่องจากเป็น open source จึงสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่ https://www.zotero.org/download โดยให้เลือกเวอร์ชั่นให้ตรงกับ OS ที่ใช้งานอยู่ ว่าเป็น Windows / macOS / Linux Read the rest of this entry »

View (550)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa