SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีการการใส่ลายน้ำลงในเอกสาร Watermark
ต.ค. 24th, 2018 by Tossapol Silasart

วิธีการทำลายน้ำ (Watermark) ในไฟล์ PDF

          ลายน้ำ คือ การนำข้อความ หรือรูปภาพมาใส่ไว้บนพื้นหลังของเอกสาร โดยจะแสดงในลักษณะจางๆ  การใส่ลายน้ำ นั้น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ในเอกสารนั้นๆ หรืออาจนำไปใช้แสดงความสำคัญของเอกสาร ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างมีหลากหลายโปรแกรม ในที่นี้ผมเลือกใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในการทำลายน้ำ โดยมีวิธีการทำดังนี้

1. เข้าสู่โปรแกรม Adobe Acrobat Pro แล้วทำการเปิดเอกสาร PDF ที่เราต้องการใส่ Watermark

2.ไปที่ เมนู Tool คลิก Page เลือก Watermark และ Add watermark ดังรูป

3.จะปรากฏหน้าต่าง Add Watermark มีคำอธิบายดังนี้

หมายเลข 1 : การทำ Watermark รูปแบบข้อความ

หมายเลข 2 : การทำ Watermark รูปแบบรูปภาพ

หมายเลข 3 : การกำหนดค่าลักษณะการแสดงของ Watermark บนเอกสาร

หมายเลข 4 : สามารถเลือกหน้าที่ต้องการทำ Watermark  ได้

เมื่อกำหนดรูปแบบต่างๆ เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK

ตัวอย่าง

รูปที่ 1 watermark รูปแบบข้อความ

รูปที่ 2 watermark รูปแบบรูปภาพ

 

View (62071)

การใส่ metadata ให้ไฟล์ PDF
ม.ค. 12th, 2018 by Suvanrat Kraibutda

ในปัจจุบันเรามักจะใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ในการจัดทำเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของการให้ข้อมูล และเมื่อเราต้องการทำเอกสารนั้นให้อยู่ในรูปแบบเดิม หรือรักษาคุณสมบัติของเอกสารนั้นไว้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ การจัดหน้ากระดาษ และฟอนต์ จะต้องทำการ Export ไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก และสามารถเปิดได้กับทุกอุปกรณ์

หากเราต้องนำไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต หรือต้องการแชร์ให้ผู้อื่น เราสามารถกำหนดขอบเขตการใช้เอกสารได้โดยการใส่ metadata ให้ไฟล์ PDF เพื่อป้องกับการคัดลอกข้อความ หรือรูปภาพได้โดยง่าย ทำให้ผู้อ่านสามารถเปิดอ่านได้เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ เอกสารที่ใส่ Metadata และถูกใช้เผยแพร่ลงอินเตอร์เน็ต จะสามารถถูกค้นด้วย Google หรือ Web Search Engine ได้  Search Engine จะหาไฟล์เอกสารเจอได้ จากการใส่ Keywords โดยระบุเป็นคำๆ และคั่นด้วยเครื่องหมาย comma ( , ) ประโยชน์ของ Search Engine คือ เอกสารของเราจะถูกค้นหามากขึ้นจากผู้ใช้ทั่วโลก ที่ค้นหาคำสำคัญ หรือ Keywords ตรงกันกับ Keywords ที่เราใส่ไว้ใน metadata ค่ะ

Read the rest of this entry »

View (713)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa