SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
อบรมหลักสูตร Research Development with Elsevier Platforms
ก.พ. 12th, 2016 by supaporn

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดอบรมหลักสูตร Research Development with Elsevier Platforms ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (LAB A) อาคารบรรณสาร  โดยวิทยากร จาก Elsevier มาบรรยายให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของ มฉก.  โดยแนะนำวิธีการสืบค้นเชิงลึกจากฐานข้อมูล ScienceDirect  การนำผลงานที่สืบค้นมาต่อยอดในการพิมพ์และใช้โปรแกรม Mendeley ในการบริหารจัดการบรรณานุกรมและแฟ้มข้อมูล PDF

วิทยากรจาก บริษัท Elsevier วิทยากรจาก บริษัท Elsevier

อาจารย์และนักวิจัยให้ความสนใจ

อาจารย์และนักวิจัยให้ความสนใจ

View (14)

การอบรมการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect และ Search Talk
ม.ค. 29th, 2016 by supaporn

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 149 คน ณ ห้อง 4-207 อาคารโภชนาการ

ก่อนนำเข้าการอบรมฐานข้อมูล ScienceDirect วิทยากรจากศูนย์บรรณสารฯ ได้อธิบายสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://lib.hcu.ac.th เพื่อเป็นการแนะนำแหล่งสารสนเทศต่างๆ เครื่องมือ และช่องทางการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก เช่น ScienceDirect ซึ่งได้อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด และการนำภาพ สมการ จากฐานข้อมูลไปใช้ประกอบในการทำรายงานต่อไป รวมทั้งการอ้างอิงอย่างถูกต้อง เนื่องจากนักศึกษาพยาบาล เป็นผู้ใช้ ScienceDirect ในการเรียนอยู่เสมอ การเข้าใช้ฐานข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่คุ้นเคย ทีมงานวิทยากร จึงได้เตรียมการฝึกปฏิบัติการ “Search Talk” เพื่อให้นัักศึกษาพยาบาล ได้ฝึกฝนการคิดคำค้น กลวิธีในการสืบค้น จากโจทย์ที่เตรียมไว้ให้จำนวน 8 ข้อ และเพื่อจะได้นำคำค้น กลวิธีในการสืบค้น มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น ประกอบการทำรายงาน การค้นคว้าต่อไป Read the rest of this entry »

View (67)

การแนะนำฐานข้อมูล ScienceDirect
ม.ค. 18th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน ในวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา10.30 – 12.30 น. และ รอบที่ 2 เวลา 14.00-16.00น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ LAB C ชั้น 1 อาคารบรรณสาร โดยวิทยากร คุณณัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier

ในการอบรมดังกล่าว วิทยากรได้แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect ทั้งแบบสืบค้นแบบง่าย และแบบขั้นสูง การจำกัดการสืบค้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด อธิบายรูปแบบของบทความที่สืบค้นในแต่ละส่วนหมายถึงอะไร เช่น ตั้งแต่ส่วนต้น ได้แก่ ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ปีที่ ฉบับที่ของวารสารที่บทความนั้นปรากฏ ส่วนที่เป็น Hilight ซึ่งเสมือนเป็นการสรุปประโยคที่เป็นเนื้อหาหลักของบทความ สาระสังเขป เนื้อหาของบทความ การอ้างอิบทความที่สามารถดูแบบฉบับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML หรือบทความที่เป็น Open Access Read the rest of this entry »

View (79)

กิจกรรมของศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. ประจำเดือน มกราคม 59
ม.ค. 13th, 2016 by supaporn

เปิดเทอมใหม่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. คึกคักด้วยกิจกรรม Fortune Candy ซึ่งล้อมาจาก Fortune cookie ที่ร้านอาหารจีนในสหรัฐอเมริกา ชอบแจกให้กับลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารในร้าน จะมีลักษณะกรอบ ทำจากแป้ง น้ำตาล วานิลลา และมีกระดาษที่มีข้อความ ที่อาจจะมีลักษณะทำนาย การให้กำลังใจ เป็นต้น (อ่านประวัติความเป็นมาของ Fortune cookie ได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_cookie

Fortune Cookie

Fortune Cookie  (ภาพจาก wikipedia)

แต่ศูนย์บรรณสารฯ ขอประยุกต์เอาลูกอม ลูกกวาด หลากรส มาใช้แทน Cookie นะคะ เพราะสะดวกมากกว่า พิมพ์ข้อความเหมือนกัน แต่ติด QR code ของ Fan Page ของ ศูนย์บรรณสารฯ ไว้ด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ค่ะ และให้เข้ามา Post ข้อความที่ได้รับ

Fortune Candy

Fortune Candy

อีกกิจกรรมหนึ่ง เป็นกิจกรรมทางวิชาการ คือ หลักสูตร Research Development with Elsevier Research Platforms โดยมีเนื้อหาในการอบรม  ประกอบด้วย
– Application for using as reference manager [Full – text reading, annotate, citations & bibliography] (การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลเพื่อจัดการบทความฉบับเต็ม การอ้างอิง และ บรรณานุกรม)
– Brief introduction in how to write a good research paper and get published
(การแนะนำเบื้องต้น การเขียนงานวิจัยที่ดี เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ) กิจกรรมดังกล่าว จะมีขี้นในวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยวิทยากรจาก ScienceDirect

และการแนะนำวิธีการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect เบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

กิจกรรมที่จะเกิดใกล้ๆ กัน ก็คือ การส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับ อาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้รู้จักศูนย์บรรณสารฯ มฉก. ที่เป็นแหล่งสารสนเทศมากขึ้น และเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนในการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัย ระหว่างวันที่ 18-20, 25-27 มกราคม 2559 ค่ะ ซึ่งตอนนี้ได้ทำจดหมายประชาสัมพันธ์ถึงแต่ละคณะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว หรือติดต่อ libraryhcu@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1417 และ 1472

นอกจากนี้  ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 21 ม.ค. 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มีกิจกรรมออกร้านหนังสือจาก จาก ร้าน พี.บี. ฟอร์บุ๊คส์ ศูนย์รวมตำราวิชาการแพทย์และวิชาการต่างประเทศ ในงานนี้ขอเชิญอาจารย์คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอน

View (184)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa